annonse

Riveprosessen er i gang

Siste dager
Siste dager: Gravemaskinen er i gang, og Vormsund skole går de siste dager i møte. (Foto: )
Skal rives
Skal rives: Rivningsarbeidet av Vormsund skole startet like etter påske, og skal holde på i fem uker. Alle (Foto: Tommy Simon Norum)
Jevnes med jorda
Jevnes med jorda: Rivningsarbeidet av den gamle skolen i Vormsund er godt i gang. Det er Lunder AS som utfører arbeidet. (Foto: )
Tømmer
Tømmer: I den eldste delen av skolen kan man se de gamle tømmerveggene. (Foto: )
Endringer
Endringer: Slik har Vormsund skole sett ut fra ungdomsskolen, om fem uker er bygget revet for godt. (Foto: )

Etter påske startet rivningsarbeidet av Vormsund skole. Arbeidet skal etter planen pågå i fem uker.

Tommy Simon Norum

– Rivningsarbeidet er en del av arbeidet med den nye ungdomsskolen, og skal ta cirka fem uker, sier Odd Arne Valberg, prosjektleder ved prosjektkontoret i Nes kommune.

Gravemaskinen er i gang med rivningen av Vormsund skole, og alle vinduene er tatt ut for hånd.

– Vi har revet ledninger, lysstoffrør og vinduer for hånd, før rivningsarbeidet med maskiner satte i gang, forteller Valberg.

Gammelt bygg

Vormsund skole består av to deler, en ny og en gammel del.

– Skolen er et bygg som er et godt stykke unna dagens standard, og alle ting har en levetid, sier Valberg.

På området Vormsund skole står i dag skal det bygges parkeringsplasser i tillegg til en ny idrettshall på nedre del av tomta mot ungdomsskolen.

Omfattende regelverk

Valberg er fornøyd med at det er en lokal entreprenør som har fått oppdraget med rivingen.

– Det er Lunder AS som står for arbeidet, som er tilknyttet underleverandøren AF Decom, forteller Valberg.

For riving av gamle bygg er det et omfattende regelverk å forholde seg til.

– Vi har avdekket farlig avfall som skal tas ut og håndteres på en spesiell måte, forklarer Valberg.

Deler av grunnmuren skal brukes i den nye ungdomsskolen som fyllmasse.

Treningslokale

Før rivingsarbeidet startet har også politi og forsvaret hatt øvelser i den gamle skolen der de har trent på det som kalles uønskede hendelser. De har også trent i bygget med hunder.

– Skolen var et jomfruelig bygg, som betyr et bygg hundene ikke kjente til bygget fra før, forklarer Valberg.

Byggestart

Etter fem ukers arbeid skal den gamle skolen være jevnet med jorda.

– Da blir området tilbakeført til det som kalles grovplanert, forteller Valberg.

Byggestarten for den nye ungdomsskolen skal opp til politisk behandling.

– Byggestarten blir en politisk sak, og etter hvert skal det opp en orientering i kommunestyret der alle tegninger blir presentert sammen med videre framdriftsplaner, sier Valberg.

Rivningsarbeidet startet med den eldste delen, og gravemaskinen var godt i gang da disse bildene ble tatt onsdag denne uka.

tommy@raumnes