annonse

Planlegger 600 boliger mellom Auli og Rånåsfoss

Binder stedene sammen
Binder stedene sammen: Henry Dahl Johansen, prosjektutvikler Block Watne, slår fast at dette prosjektet vil binde tettstedene Auli og Rånåsfoss mer sammen. (Foto: Jan Erik Hæhre)
Familieboliger er Block Watnes kjerneområde.	 Ilustrasjon
Familieboliger: Block Watne (Foto: )
: (Foto: )
Grensejustering Auli-Rånåsfoss

+ Block Watne planlegger et utbyggingsprosjekt med drøye 600 boliger i området mellom Auli og Rånåsfoss.

Jan Erik Hæhre

– Dette er et prosjekt som vil binde Auli og Rånåsfoss sammen. Prosjektet vil gi grunnlag for etablering av gode forbindelser fra Aulifeltet i Nes til Rånåsfoss stasjon, som vil komme både dagens og framtidige beboere til gode, sier Henry Dahl Johansen, prosjektutvikler i Block Watne.

Selskapet mener området, som heter Olberg og Kroken, er en «missing link» mellom de to stedene.

– Prosjektet vil sikre både gangforbindelser og møteplasser som folk i området har etterlyst, sier Dahl Johansen.

Han trekker fram flere andre fordeler med dette prosjektet.

– Dette er om ikke det eneste, så i hvertfall ett av få områder som ligger på fjellgrunn, og som ikke berører dyrka mark så nær en jernbanestasjon. Bane Nor skal bygge ut Rånåsfoss stasjon, og dette området vil ligge i gangavstand fra stasjonen. Jeg kan ikke se at dette er konfliktfylt, sier Dahl Johansen.

Sammenfallende interesser

Han opplever også at de to kommunene har sammenfallende interesser. Det spesielle for prosessen med dette området, er at Sørum er planmyndighet fram til 1. januar 2020, mens Nes kommune altså overtar konsekvensene av utbyggingen.

I dette området mellom Auli og Rånåsfoss planlegger Block Wathne 600 boliger.	Illustrasjon
I dette området mellom Auli og Rånåsfoss planlegger Block Wathne 600 boliger. Illustrasjon: Block Watne Foto:

– Det er viktig for oss å ha en god dialog med begge kommunene, samt med velforeninger og idrettslaget. Det er viktig at vi lager en god plan som vil fungere godt, sier han, vel vitende om at infrastruktur som skole, barnehager og vann og avløp selvsagt er viktig.

– Det er selvsagt utfordringer som også må løses, konstaterer prosjektutvikleren.

Han tror likevel, med en fornuftig plan med utbygging over tid, at dette vil være et attraktivt område.

– Plangrepet vi tar er attraktiv småhusbebyggelse. Familieboliger er Block Watnes kjerneprodukt. Området er kjempefint, med terreng og god utsikt, gode solforhold og med elva og kraftverket i nærheten, sier prosjektutvikleren.

I planen ligger det også en oppgradering av Sandnesstubben, vegen som går fra Auli senter ned mot Rånåsfoss. Der vil det også bli bygd fortau.

Fra Eidsveien og ned til Rånåsfoss stasjon skal Bane Nor etablere fortau.

Heleid av OBOS

– Jeg er helt sikker på at vi skal klare å finne de gode løsningene for dette området, sier Dahl Johansen.

Han legger til at området skal utvikles av et stort og seriøst selskap, og at Block Watne er heleid av OBOS. Han understreker videre at dette med grønt ansvar blir stadig viktigere.

Rånåsfoss til Nes

– OBOS skal som første aktør nå bygge en såkalt pluss-blokk på Ammerud. Det er spennende, sier Dahl Johansen.

Block Watnes reglueringsplan skal opp til førstegangsbehandling før jul.

– Vi må uansett kjøre prosessen videre, uavhengig av grensejusteringen. Vi ser fram mot en god dialog videre med Nes kommune og med Sørum, sier Dahl Johansen.