annonse

Nilsen Begravelsesbyrå har vært 70 år i bransjen

Jubilerer
Jubilerer: fra v. Hege Marit Anderson, Tor Are Sandum, Sonja Hytmarken, Morten Finholt og daglig leder Magnar Nilsen. (Foto: Harald Eigum)

Nilsen Begravelsesbyrå lever i beste velgående og går nye veger for å ha et bedre kundegrunnlag når de nå har jubileum.

  • Harald Eigum 96 51 16 62 Harald@raumnes.no

ÅRNES

Enkefru Sørensen drev Årnes Blomster og Begravelsesbyrå i 1947. Torbjørn og Astrid Nilsen overtok forretningen i 1955 og drev den som en kombinasjonsbedrift, begravelsesbyrå og blomsterforretning.

Bedriften drev også en planteskole på 25 dekar hvor man dyrket fram hageplanter som ble solgt gjennom eget hagesenter og et anleggsgartneri. Virksomheten ble etter hvert skilt ut fra blomsterforretningen for å stå imot den kraftige konkurransen man så komme. Driften måtte spisses og kompetansen heves. I dag er det et moderne begravelsesbyrå som tar på seg alt av oppdrag knyttet tildødsfall.

Samarbeider med andre

- Byrået har fem heltidsansatte og tre vikarer, i tillegg til ekstrahjelp. De samarbeider med blomsterforretningen på mange områder, men bruker også stedegne blomsterforretninger når de har oppdrag ute av bygda, sier Magnar Nilsen, daglig leder.

Han forteller videre at de flyttet inn i nye lokaler for 2-3 år siden, med konferansekontorer, utstillingsrom, garasjer, lager og vaskegarasje i kjelleren.

Tilgjengelig døgnet rundt

- Detteer et gammelt, historisk trehus som heter Godheim, og vi kjøpte det av familien Engebretsen og tok denne investeringen for å lette driften og samle mest mulig på ett sted, sier Magnar Nilsen.

Han forteller at de nå har en døgnkontinuerlig vaktordning.

- Det skjer dødsfall til alle tider, så vi er tilgjengelige døgnet rundt, hele året. For å få dette til, arbeider vi i en vaktordning, og når det i tillegg nærmest er et krav at vi møter opp to ved et dødsfall, sier det seg selv at dette er nokså arbeidskrevende, sier Nilsen.

- Man må være flere i virksomheten for å ha flere å spille på, også faglig. Vi ser også at det bygges nye sykehjem, uten oppbevaringsmulighet når mennesker dør. Dette innebærer også at vi må ut og hente på avdødes rom og det skjer sjelden på dagtid, fortsetter Nilsen.

Hard konkurranse

Han forteller videre at konkurransen i bransjen har økt veldig de siste 10-15 årene. Nilsen Begravelsesbyrå har stort sett har vært eneste byrå i Nes, men de har kjent veldig på den økende konkurransen. De har derfor prøvd å spisse kompetansen, vært tidlig ute med dataprogram som letter driften, og styrket kontrollrutinene.

De var et av de tre første byråene i Norge som startet opp med minnesider og dødsannonse på nett. De har også etablert byrå på nett, med en gravferdsplanlegger. Her kan man gå inn og gjøre valg som man sender til byrået, eller man kan gå inn som gjest for å få en oversikt over kostnader rundt gravferd.

Virksomheten har nettopp utviklet sin egen rekvisittportefølje som består av lysestaker i stål og eik med forskjellige kombinasjonsløsninger for lys og oppheng av blomster.

God rekruttering

- Denne utstyrsserien heter Godheim, etter navnet på huset vi holder til i. Dette selges gjennom et firma som er en av flere leverandører til bransjen. De er på samlinger og messer og har dette med seg i sin katalog. Dette utstyret bruker vi når vi pynter tilbegravelse, men vi har også annet utstyr om det ønskes av pårørende, sier Nilsen.

Rekrutteringen til bransjen er veldig bra, men dette er et spesielt yrke som ikke passer for alle. En del slutter derfor etter kort tid. Kandidatene føler ofte at dette ikke er rett bransje for dem, men de få som fortsetter etter en prøveperiode, blir trofaste medarbeidere og ofte veldig glade i det de jobber med.

Godt rustet

- Drivkraften for å trives og også det å greie jobben, er nok det å være tilstede og være tilretteleggere for pårørende i en vanskelig situasjon. Vi er ofte tett på mennesker som opplever en krise i livet som de aldri hadde trodd at de noen gang skulle stå oppe i, fortsetter Nilsen.

- Jeg føler at vi er godt rustet til framtiden og vi blir benyttet av så å si hele Akershus, inklusive Oslo og Sør-Hedmark. Vi her på Godheim føler oss trygge på at vi fortsatt vil være et godt tilbud til publikum, og jeg har tenkt å drive med dette til neste generasjon er klar til å ta det videre, avslutter Nilsen.