annonse

Nes rådhus mangler heis og toaletter

Viktig kartlegging
Viktig kartlegging: Nes rådhus har en rekke mangler som må utbedres for å tilfredsstille kravene til universell utforming. Politikerne har fått en redegjørelse for situasjonen på bordet. (Foto: John Arne Paulsen)

En kartlegging viser at rådhuset har flere mangler knyttet til kravene om universell utforming.

John Arne Paulsen

ÅRNES

En rapport viser en rekke mangler i Nes rådhus knyttet til kravene om universell utforming. Kontrollen fant sted i mai og juni i år og omfavnet rådhuset med utearealer. Det er avdekket en del behov for tiltak.

Krav om heis

Inne i rådhuset er det tatt stilling til kommunikasjonsveger, rom, dører, toaletter og trapper. Rådhuset har fem ulike etasjenivåer og bygget har ikke heis.

- Dette er et brudd på kravet om at hus med flere enn tre etasjer skal ha heis, fastslår Ingrid Elfstedt Glendrange, saksbehandler i Nes kommune.

I rapporten kan man lese at rådhuset ble bygget på 1960-tallet, noe som naturlig nok preger bygget. Trappene oppfyller få krav til universell utforming. Håndlister har ikke utforming eller høyde i henhold til krav, og det er ikke kontrastfarger ytterst på trappetrinnene. Det er i tillegg skarpt motlys i trappegangene på grunn av store vindusflater, noe som gjør det enda vanskeligere for svaksynte å skille trappetrinnene.

Rådhuset er også preget av at det er gjort stykkevis ombygginger av kontorer og møterom. Dette har resultert i at det er ulik fri bredde i korridorer og dører. Dørterskler og lister har varierende høyder. Noen av dem oppfyller ikke kravene. Det samme gjelder kravet om lik skilting og merking.

Kun ett HC-toalett

I henhold til kravet skal det være minst ett HC-toalett i hver etasje. I rådhuset er det kun ett HC - toalett, i første etasje innenfor servicetorget. Dette toalettet oppfyller imidlertid de fleste krav, med unntak av «bøylehåndtak på dør, tydelig fargekontrast mellom gulv/vegg og fastmontert utstyr/vegg, og fri gulvplass på 0,9 meter på begge sider av toalettet».

Når det gjelder utearealene så er det meste foran rådhuset på stell, men inngangspartiene på endene og baksiden av rådhuset oppfyller ikke kravene.

Rådmannen mener at det er viktig å prioritere utbedringer i rådhuset når en strategi- og handlingsplan for universell utforming skal lages til våren.