annonse

Nes og Sørum gjenopptar samtalene om Auli/Rånåsfoss

Snakker sammen
Snakker sammen: Ordfører Grete Sjøli kan fortelle at Nes og Sørum gjenopptar samtalene om et mulighetsstudie for området Auli/Rånåsfoss. (Foto: Jan Erik Hæhre)

Nes og Sørum gjenopptar mulighets- studiet for Auli/Rånåsfoss-området.

Jan Erik Hæhre

Snakker sammen

- For et snaut år siden sendte vi en forespørsel til Sørum om å gjenoppta samtalene, men har ikke hørt noe. Sist uke tok imidlertid Sørum-ordføreren kontakt igjen, og vi gjenopptar nå arbeidet med en mulighetsstudie for Auli/Rånåsfoss, sier Nes-ordfører Grete Sjøli.

- På grunn av reformen har denne saken ligget stille. Nå er reformen avgjort. Samtidig er både Nes og Sørum i sluttfasen med sin skolestrukturdebatt, sier Sørum-ordfører Marianne Grimstad Hansen til Raumnes.

- Se inn i glasskula

Grimstad Hansen sier det er viktig å ta en titt inn i glasskula.

- For vår del ser vi at det vil komme stor vekst på Rånåsfoss, sier Sørum-ordføreren. Det er lagt inn betydelig utbygging av boliger på Sørum-siden av grensen i dette området.

- Det er også lagt opp til vekst på Nes-siden, og derfor er det naturlig å ta opp igjen disse samtalene nå, sier Marianne Grimstad Hansen.

Skolestrukturdebattene i de to kommunene går helt parallelt, og skal vedtas nå i løpet av en måneds tid.

I Sørum har de store partiene gått sammen og blitt enige. Haugtun skole på Blaker skal legges ned.

- Flyttes til ny skolekrets

- Elevene flyttes til ny skolekrets på Rånåsfoss (samarbeid med Nes om ny skole rundt Auli), ny skole på Sørumsand eller til Fjuk oppvekstsenter, heter det i det politiske forslaget til ny skolestruktur for Sørum.

- De fleste elevene på Haugtun sogner til Rånåsfoss, påpeker Grimstad Hansen.

Dermed ser Sørum det som helt naturlig at Nes og Sørum gjenopptar samtalene for å løse noen utfordringer og tjenester i Auli/Rånåsfoss-området.

- Jeg ser fram til å ta opp igjen mulighetsstudiet. Vi har en god tone rundt dette, og dette vil være bra for innbyggerne i området, konstaterer Sørum-ordfører Grimstad Hansen.

Ikke omtalt i planene

Verken Nes eller Sørum har hatt spesiell fokus på et eventuelt samarbeid i sine prosesser mot ny skolestruktur. Og ingen av kommunene har, så langt Raumnes har erfart, avgitt høringsinnspill til hverandres planforslag.

- Jeg vet faktisk ikke hvorfor ikke dette er berørt i planene. For oss som er politikere i Sørum, har dette mulighetsstudiet vært viktig i vårt forslag til ny skolestruktur, sier Marianne Grimstad Hansen.

Startet i januar 2015

Det var i januar 2015 at Nes kommune valgte å henvende seg til nabokommunen første gang med tanke om en mulighetsstudie. Da hadde de to kommunenes politikere snakket sammen en liten tid, men Sørum ønsket en formell henvendelse om et slikt samarbeide.

Det ble den gang pekt på behovet for å snakke sammen av hensyn til bosteds- og næringsutvikling, i tillegg til stasjonsstrukturen på Kongsvingerbanen.

Nå er altså kommunereformen avgjort, og Sørum blir en del av ny storkommune på Nedre Romerike. Det er fra nabokommunen kanskje enda større grunn til å se på ytterkanten og vurdere mulighetene for å samarbeide.

For oss som er politikere i Sørum, har dette mulighetsstudiet vært viktig i vårt forslag til ny skolestruktur.

Marianne Grimstad Hansen, ordfører i Sørum