annonse

Nes er nest dårligst i fylket i undersøkelse av NHO

Dårlig resultat
Dårlig resultat: Nes kommune gjør det dårlig NHOs kommune NM. I Akershus haver kommunen på en 20. plass av totalt 22 kommuner. (Foto: Thomas Frigård)
Noe å jobbe med
Noe å jobbe med: Ordfører Grete Sjøli (Ap) konstaterer at kommunen har et forbedringspotensial. (Foto: Thomas Frigård)

I NHOs undersøkelse med navnet kommune-NM kommer Nes svært dårlig ut. Når det gjelder kompetanse er Nes blant de dårligste i hele landet.

Thomas Frigård

Årnes

- Av 426 kommuner havner Nes på 411. plass på kompetanse i år. Det er tilbakegang fra i fjor, og årsaken er i stor grad få folk med fagbrev og få med høyere teknisk og naturvitenskapelig utdanning. Kommunen bør jobbe med å tiltrekke seg denne type kompetanse, sier regiondirektør i NHO i Oslo og Akershus, Nina Solli.

Svakt på arbeid

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har gjennomført kommune NM 2017, og her måler de kommuners og regioners vekstkraft og attraktivitet innenfor fem ulike kategorier som er særlig viktig for bedriftene. Kriteriene er næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, sysselsetting og arbeidsmarked, befolkningssammensetting og kommuneøkonomi. Nes havner på en sammenlagt 20 plass av de 22 kommunene i Akershus.

- Nes ligger nederst på statistikken i Akershus på flere områder i dette kommune-NM. Nes scorer dårlig på flere variabler som har med arbeidsmarkedet å gjøre. Sykefraværet i Nes er over landsgjennomsnittet og andelen uføre er også over gjennomsnittet i Norge, skriver NHO i en pressemelding.

Se til Nannestad

Når det gjelder administrasjonsutgifter ligger Nes på en 16. plass av de 22 kommunene i Akershus, og NHO peker også på at det trekker ned at Nes har innført eiendomsskatt.

- Administrasjonsutgiftene per innbygger ligger over landsgjennomsnittet med 4093 kroner per innbygger. Nes har dessuten eiendomsskatt, noe som trekker ned i denne sammenhengen. Her kan kommunen se til Nannestad som har administrasjonsutgifter på 2676 kroner per innbygger og ikke har eiendomsskatt, sier Solli.

Ullensaker på tredje

Undersøkelsen viser at det er en klar sammenheng mellom kommunens størrelse og dens plassering på resultatlisten til kommune NM. De fem kommunene som har over 100 000 innbyggere ligger alle på topp 20 på listen. Totalt sett var det Sola som vant kommune NM, men Akershus tok de tre neste plassene. Bærum kom på andreplass, og bronsemedaljen fikk vår nabo Ullensaker.

- 16 av totalt 22 Akershus-kommuner går fram. Sju av de 20 høyest rangerte kommunene ligger i Akershus, sier Solli.

Kan bli bedre

Totalt er 19 av kommunene i Akershus inne blant de 100 beste kommunene i landet, Nes havner på en sammenlagt 108. plass. Ordfører Grete Sjøli (Ap) er ikke overrasket over at kommunen får et svakt resultat på kompetanse.

- Vi har et lavt utdanningsnivå så det er ikke overraskende at får et lavt resultat på kompetanse. Men det er aldri hyggelig å få lav score på slike undersøkelser, og dette viser at vi fortsatt har en del å jobbe med i vår kommune, sier ordfører Grete Sjøli.

Nes ligger nederst på statistikken i Akershus på flere områder i dette kommune NM.

Nina Solli, NHO