annonse

Næringssjefen i Nes kommune er sykemeldt

Må ta grep
Må ta grep: Som følge av at næringssjef Olav Dønnum er sykemeldt må rådmann Johnny Pedersen og kommunalsjef Elisabet Frøyland ta over noen av oppgavene hans. (Foto: Thomas Frigård)

Ansettelsen av næringssjef var en strategisk ansettelse for kommunen, nå er han sykmeldt og rådmannen må rokere sitt mannskap for å ivareta rollen.

Thomas Frigård

- Næringssjefen skal få den roen han trenger, men vi håper han er tilbake så snart som mulig. Vi skal dekke opp hans arbeid ved å rokere litt på mannskapet, sier kommunalsjef Elisabet Frøyland.

Sentral person

Næringssjefen i Nes kommune har flere sentrale roller som bindeledd mellom kommune og næringsaktører i bygda, og i forbindelse med flere pågående prosesser. Næringssjefen har imidlertid vært sykemeldt siden i juli. Det betyr at andre må ta over noen av oppgavene som Olaf Dønnum har hatt den siste perioden.

- Det gjelder Årnes næringssenter og arbeidet med et etableringssenter på Jessheim. Disse oppgavene vil kommunalsjefen og jeg bli knyttet tettere inn i, sier rådmann Johnny Pedersen.

Det er fortsatt ikke avklart hvor lenge næringssjefen blir sykemeldt, men rådmannen er innstilt på at han i Dønnums fravær skal fylle hans oppgaver kun ved å rokere på ressursene internt.

- Det er ikke aktuelt å fylle denne stillingen med noen eksterne, sier rådmannen.

- Vil dere klare å rokere uten av det vil merkes på jobben næringssjefen skal gjøre?

- Målet er at vi skal klare å håndtere dette uten at det går på bekostning av næringsutviklingen i Nes. Vi har en strategisk næringsplan å forholde oss til, og selv om noe av arbeidet vil kunne ta noe lengre tid, så skal vi klare dette, sier Frøyland.

Rokerer mannskapet

Næringssjefen har også hatt et ansvar for å arbeide sammen med handelsstanden på Årnes og næringsrådet i Nes. Også her vil rådmannen måtte rokere litt i det daglige arbeidet.

- Både i arbeidet med handelsstanden, og næringsrådet vil vi fordele oppgavene litt annerledes. Men vi tror dette skal gå fint, sier Frøyland.

Olaf Dønnum ønsker ikke å kommentere saken. Han håper å være tilbake i jobb så raskt som mulig.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.