annonse

Næringsparken møtte kommunen og ØRIK

Hyggelig lunsj
Hyggelig lunsj: Møtet ble avsluttet med en hyggelig lunsj, fra v. Tor Kjærstad (ØRIK), Tommy Klokkerud (vaktmester og alt mulig-mann), Beate Eriksen (ØRIK), Olaf Dønnum (Nes kommune), Anita Hagen (Granat Studios), Karl Erik Heimdal (Granat Studios), Åsmund Hansen (Hansen Taxi), Karianne Sagen (HMS Agenda), Elin Nordlen (fotograf) og Thomas Berg Green (Akuttgruppen). (Foto: Mariann Ertresvaag, Nes Næringspark)

Nes Næringspark på Opaker tok kommunen på ordet, og inviterte kommunen og innkjøpssamarbeidets ledelse til et lunsjmøte.

Jan Erik Hæhre

- Vi er takknemlige for at Nes kommune og ØRIK (innkjøpssamarbeidet på Øvre Romerike) tok turen til oss, sier Karianne Sagen (HMS Agenda) og Thomas Berg Green (Akuttgruppen).

De deltok i januar på et møte på rådhuset der Nes Næringsforening og kommunen satte offentlige anskaffelser på dagsorden. Det ga ideen til å invitere kommunen og ØRIK til Nes Næringspark for en lunsj.

Tor Kjærstad og Beate Eriksen i ØRIK, Olf-Inge Hegge, innkjøpsansvarlig i kommunen og næringssjef Olaf Dønnum deltok på lunsjmøtet.

- Vi syntes møtet om offentlige anskaffelser var både informativt og nyttig. Invitasjonen til kommunen og ØRIK er en direkte respons på oppfordringen vi fikk på dette møtet i januar, sier Sagen.

Firmaene som holder til i den nedlagte skolen på Opaker fikk presentere seg og hva de står for. Det er Gruppen akuttmedisinsk kompetanse AS - et landsdekkende nettverk av autorisert helsepersonell med akuttmedisin som profesjon, HMS Agenda - konsulenttjenester med mer innen helse, miljø og sikkerhet, Fotograf Elin Nordlien, Hansen Taxi - med åtte drosjer, seks av dem minibusser, og Granat Studios.

- Møtet ble avsluttet med lunsj og hyggelige samtaler, sier Sagen, og inviterer gjerne andre som ønsker mer informasjon om Nes Næringspark til å ta en tur til Opaker og den nedlagte skolen.

- Vi i næringsparken ser fram til et godt samarbeid med kommunene på Øvre Romerike og lokalt næringsliv for øvrig, avslutter Sagen.