annonse

- Mye er veldig bra i Nes

Fornøyd
Fornøyd: Næringsutvikler Olaf Dønnum ser ingen grunn til å svartmale situasjonen. Mye er bra i Nes, selv om vi på enkelte områder fortsatt har en jobb å gjøre. (Foto: Jan Erik Hæhre)

Næringsutvikler Olaf Dønnum mener mye er veldig bra i Nes kommune. Det beviser NHOs Kommune-NM.

Jan Erik Hæhre

Årnes

- Vi har aldri hatt så høy grad ab nyetableringer og privat sysselsetting som nå, sier næringsutvikleren, som har gått nøyere inn i tallene som NHO presenterte forrige helg.

- Utviklingen fra 2010 til 2016 viser at mye går rett veg. Så skal vi selvsagt ta de områdene der vi skårer dårlig på alvor, og jobbe for å bli bedre, sier Dønnum, som mener varaordføreren sa mye bra i sin vurdering av Kommune-NM.

- Gjør noe riktig

- Vi går på mange områder fram, ikke bare en og to plasser, men 50 plasser eller mer i løpet av perioden 2010 til 2016. Da er det klart at vi må gjøre mye riktig i Nes. Samtidig er ikke dette noe du gjør en gang, dette må man jobbe med hele tiden, sier Dønnum.

Han peker på at bare 6,4 prosent av nesbuer i arbeid jobber i landbruket. Tallet for varehandelen er 13,3 prosent, og for byggvirksomheten er 9,3 prosent.

Store næringer

- Dette er to store næringer, i tillegg til landbruket. Det er viktig å ta vare på, og styrke, disse næringsvirksomhetene i Nes, sier Dønnum, og peker på at Nes står ganske sterkt også på dette området. Da sammenlikner han Nes med kommuner det går an å sammenlikne seg med.

- Vi kan ikke sammenlikne oss med Ullensaker for eksempel, som har storsenteret, sier Dønnum.

En søkt kopling

Han støtter også varaordføreren i synet på at dårlige resultater på kompetanse skyldes at Nes ikke vil slå seg sammen med andre kommuner.

- Folk i Nes blir ikke automatisk høyere utdannet av å slå seg sammen med Ullensaker, sier han. Og legger til at også her kan statistikk leses på mange måter. Han har, til tross for at dette ikke er hans ansvarsområde som næringsutvikler, sett mer på tallene når det gjelder nesbuenes kompetanse.

- Kompetanse er delt i tre. Det er de som har mer enn fire års universitets- eller høyskoleutdanning. På dette området er Nes faktisk såpass høyt som 136. plass, sier Dønnum.

Ikke Nes som bestemmer

- Så er det de med fra ett til fire års teknisk naturvitenskapelig utdanning. Der er vi på 352. plass. Men disse miljøene er ofte knyttet til institusjoner som fylket eller staten bestemmer hvor skal ligge. Hadde vi hatt en høyskole eller et sykehus her, hadde vi skåret høyt på disse områdene også, sier Dønnum.

Det Nes skårer dårligst på, er nesbuer med fagprøver. Her ligger vi på 415. plass i landet.

Han tar oss tilbake til områdene som har med næring å gjøre. Når det gjelder nyetableringer og privat sysselsetting skårer altså Nes bra, og med en markant framgang de siste seks årene.

- Vi ligger høyt også når det gjelder befolkningsvekst, der vi har gått fra 115. til 45. plass. Når det gjelder netto innflytting er tallene meget interessante. Der er vi på 12. plass i hele Norge. Og på kommuneøkonomi er vi nummer 27. Det må da være veldig bra, sier næringsutvikleren som vil peke på at det er mye positivt i Nes kommune.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.