annonse

Mener kommunens manglende botilbud til rusmisbrukere går på verdigheten løs

Ber om redegjørelse
Ber om redegjørelse: Liv Gustavsen (Frp) ber ordføreren redegjøre for kommunens boligtilbud til rusmisbrukere i tirsdagens kommunestyremøte. (Foto: Thomas Frigård)

Tidligere rusmisbruker Erik Sandnes ber politikerne om hjelp for å få en kommunal bolig. Liv Gustavsen (Frp) mener kommunens tilbud til rusmisbrukere er uverdig.

Thomas Frigård

Årnes

- I samtale med NAV har jeg blitt informert om at kommunen ikke har noe annet enn camping i nabokommune eller telt og sovepose å tilby. Dette er ikke en verdig omsorg vi kan være oss bekjent av i Nes kommune, sier hun.

Har ikke boliger

Forrige tirsdag omtalte Raumnes tidligere rusmisbruker Erik Sandnes bønn til politikerne om å gi ham en kommunal bolig når han er ferdig med å sone sin fengselsdom. Under soningen har han blitt rusfri, og han er topp motivert til å få orden på livet sitt. I fjor høst fikk han vedtak om at han skulle få en kommunal bolig, men vedtaket er ikke mye verdt. Kommunen har nemlig ikke boliger å tilby ham. Liv Gustavsen i Frp og leder av kontrollutvalget har bedt ordføreren informere kommunestyret på tirsdag om hvorfor kommunen ikke har et verdig botilbud til denne brukergruppen.

- Kontrollutvalget har hatt en samtale med NAV og vi fikk opplyst at Nav er sterkt bekymret for bosituasjonen til denne brukergruppen fordi de har i realiteten ingenting å tilby dem, sier Gustavsen til Raumnes.

Nav er bekymret

Hun uttaler videre at hun ble bekymret av å høre at NAV betegner situasjonen som bekymringsfull, og hun viser også til at dette ikke er sammenfallende med informasjon administrasjonen har gitt politikerne.

- Administrasjonen har informert politikerne om at de har kontroll over boligsituasjonen for rusmisbrukerne, men Nav sier noe annet. Jeg har vært i kontakt med rådmannen angående dette, og han uttalte at det var nytt for ham at NAV var bekymret. Derfor ber jeg nå om at ordføreren redegjør for situasjonen, sier Gustavsen.

Hun viser til at rusmisbrukerne har krav på hjelp, og hun ber ordføreren om en oppdatert boligsosial handlingsplan.

- Vi politikere har ikke klart å bli enige om vi skal bygge i kommunal eller privat regi, og vi har vært for slappe. Vi kan ikke leke med livet til mennesker på denne måten. Nå må noe skje, sier Gustavsen.