annonse

Mener det er fattet modige vedtak

Informerte
Informerte: Adm.dir. Siw-Hege Gundersen i DGI gjestet Nes kommunestyre og informerte om DGI, historikken og framtida. (Foto: Jan Erik Hæhre)
: (Foto: )

Siw-Hege Gundersen mener et par modige vedtak har lagt et godt grunnlag for digitaliseringen av kommunen.

Jan Erik Hæhre

Gundersen er administrerende direktør i DGI, og begynte i jobben 1. november i fjor. Sist uke snakket hun om DGI og historikken til kommunestyret i Nes. Tema for arbeidsmøtet torsdag kveld var nettopp digitalisering av kommunale tjenester.

DGI får ofte mye kritikk, men Gundersen mente det er viktig å fokusere på alt det positive dette interkommunale samarbeidet har gitt, og vil gi. Samtidig la hun ikke skjul på at spesielt 2017 var et tøft år for selskapet.

Kompetansebedrift

– 2017 var et tøft år, sier hun. Den mye omtalte Tieto-saken har selvsagt bidratt til dette. DGI ville kjøpe server-tjenester framfor å fortsette med dette i eget hus. Avtalen verdt 200 millioner kroner kollapset. Nå skal DGI inntil videre fortsette drift av servere i eget hus.

– DGI er en kompetansebedrift, og det er viktig at vi framsnakker det vi gjør, sa Gundersen til Nes-politikerne.

Hun la ikke skjul på at de har sine utfordringer.

– Men vi er avhengig av å beholde den kompetansen vi har i huset. Markedet er støvsugd, det er vanskelig å rekruttere nye personer i denne bransjen, slo hun fast.

DGIs formål er å gi eierkommunene drift, god service og informasjonssikkerhet.

Fra 450 til 40

Hun sier at DGI er noe helt annet i dag, 13 år etter oppstarten. På mange områder er ting forandret.

– Så sent som i 2009 hadde de seks kommunene 450 IT-systemer. Dette ble konsolidert til 40, med 19 kjernesystemer. Dette er det modigste vedtaket som er gjort i dette selskapet, mener hun.

Gjennom vedtaket som gjorde at de seks kommuner bruker de samme dataprogrammene i de ulike tjenestene, er det ifølge Gundersen lagt en solid plattform for å gå videre med digitalisering av kommunene.

– Vegen de gikk, med basis i det modige vedtaket, er en god plattform. Her er det seks kommuner som spiller på lag, sa Gundersen.

Hun pekte på at Ullensaker har som mål å bli heldigitale innen 2020.

– Dette er også et modig og et hårete mål, slo hun fast.

Menneske i fokus

DGI-direktøren pekte på at selskapet har mennesker i fokus, og det er viktig å ha med seg at alle blir offer for digitalisering. Hun trakk også fram et flott initiativ og prosjekt fra Nes.

– Før forbandt vi mentorer med eldre mennesker som lærer opp yngre. I digitalisering er det motsatt. I Nes har vi ungdom som lærer opp de eldre i bruk av moderne mobiltelefoner. det er et kjempetiltak, konstaterte Gundersen.

Hun leder et selskap med 44 ansatte, inkludert ti innleide. Dette vil bli redusert. Men det er altså en balanse når det gjelder å beholde kompetanse i bedriften som leverer viktige tjenester til kommunen.

Gevinster ved DGI

– Hva er så gevinsten ved deltakelse i DGI, spurte hun, og besvarte spørsmålet selv.

– Kommunene får tilgang til kostnadseffektive og rimelige IKT-tjenester av høy kvalitet, slo DGI-direktøren fast.

Hun pekte på at DGI også er med på både nasjonale og internasjonale IKT-prosjekter, noe som altså eierne ikke får så mye informasjon om.

Og hva så med DGIs liv etter Tieto-saken?

– Foreløpig drifter vi dette i eget hus. Så får vi se på framtida. Vi må vurdere hva som er gjort i denne saken, og så se på hva vi skal gjøre framover, slor Siw-Hege Gundersen fast.