annonse

Leter etter helikopterpiloter som er gode nok til ulvemerking

Møysommelig arbeid
Møysommelig arbeid: Kun en valp var i går merket så langt i Mangenreviret. På dette illustrasjonsfotoet er Thomas Strømseth i Statens Naturoppsyn i gang med å feste et halsbånd på en ulv i Åmot i Hedmark. Også denne ble bedøvet med pil skutt fra helikopter. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix scanpix)
Nes/Aurskog
Nes/Aurskog: Ulvene holder blant annet til i dette området. (Foto: )
Mangen-valp
Mangen-valp: Her er valpen som er merket så langt i arbeidet i Mangenreviret. Den ble bedøvet med pil fra helikopter i Nes. (Foto: SNO)

Statens Naturoppsyn har problemer med å finne gode nok helikopterpiloter til å gjennomføre ulvemerkingen helt øst i Nes.

John Arne Paulsen

Fortsatt er kun en valp i Mangenflokken blitt radiomerket så langt i vinter. SNO har lenge hatt oppdraget med å merke alle ulvene i flokken, men det er ingen lett oppgave for helikopteret å komme tett nok inn på disse dyra.

 

– Vi har ikke merket flere enn den ene valpen. Vi kommer til å gjøre nye forsøk igjen når det er gode nok forhold og når vi har tilgang på en god nok pilot og en tjenlig type helikopter. Vi er hele tiden på hugget etter å få tak i en god nok pilot, for vi har jo fått i oppdrag å merke alle ulvene i dette reviret, sier Lars Bendik Aursmo, seksjonsleder i Statens Naturoppsyns rovviltseksjon.

Når en ulv skal merkes, må den først immobiliseres, altså bedøves. Dette betyr at det skytes en pil i dyret fra helikopteret.

– Utrolig presisjon

– Hva er så utfordrende med denne helikopterkjøringen at dere har problemer med å finne gode nok piloter?

– Når vi skyter en bedøvelsespil, må det være veldig kort avstand mellom dyret og helikopteret. Det som er spesielt med ulven, for eksempel sammenlignet med jerv, er at ulven ofte er i et område med mer vegetasjon og stor granskog. Det krever en utrolig dyktighet og presisjon fra helikopterpilotens side, sier Aursmo.

 

Han understreker at hensynet til dyra veier tungt.

– Vi må vite at vi relativt lett kommer i posisjon til å skyte den pila. Vi vil unngå å jage og jage på disse ulvene. Det skal være så effektivt som overhodet mulig når vi først setter i gang. Selve mobiliseringsfasen og innflygingen skal være en så liten påkjenning som mulig for dyra, forteller Aursmo.

Oppdrag fra departementet

– Noen mener at denne ulvemerkingen ikke er formålstjenlig, altså at det er bortkastet bruk av ressurser?

– I den sammenheng er det viktig å understreke at SNO har fått dette oppdraget fra sentrale myndigheter, sier Aursmo.

Han understreker at det i dette tilfellet er Klima- og miljødepartementet.

– Når vi får et slikt oppdrag vil vi søke å løse det på en best mulig måte både ut fra hensynet til de dyra vi skal merke og også ut fra hensynet til oppdragsutførelsen og ressursbruken. Vi er heldigvis ikke i beslutningsrekka her. Vi gjennomfører kun oppdrag på vegne av andre, legger han til.

john@raumnes.no