annonse

Klager på innsigelse mot internasjonal skole

På vent
På vent: Innsigelsene mot Romerike International School kan føre til at noen andre bygger en slik skole i en av nabokommunene. (Foto: Jan Espen Mathisen)
Klager
Klager: Gudbrand Johannes Qvale og styreleder i Romerike International School, Stephan Lange Jervell, klager på innsigelsene fra overordnet myndighet. (Foto: Heidi Wexels Riser)
Sier nei
Sier nei: Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland mener at denne skolen burde ha blitt etablert på Årnes og ikke på Neskollen (Foto: Thomas Frigård)

Romerike International School klager på innsigelsene fra fylkesmannen og NVE. Men skoleaktørene frykter at toget er i ferd med å gå fra dem.

Thomas Frigård

Neskollen

– Mye tyder på at det er sterke krefter i nabokommunene som arbeider for å etablere en liknende skole, og vårt forsprang er i ferd med å skrumpe inn. men vi gir ikke opp, sier styreleder i Romerike International School, Stephan Lange Jervell.

Kan ikke jussen

Stiftelsen Romerike International School har i flere år arbeidet med å etablere en internasjonal skole vegg i vegg med Nes Arena på Neskollen, men både fylkesmannen og NVE har levert innsigelse mot tiltaket. Kommunen har to ganger bedt om at innsigelsene trekkes tilbake, men dette har blitt avvist. Stiftelsen arbeider i disse dager med en klage på innsigelsene.

– Vi skal levere en klage på innsigelsene, og vi mener at fylkesmannen rett og slett ikke kan jussen i denne saken, sier Jervell.

Tar feil

Fylkesmannen har levert innsigelse mot en etablering av skolen fordi planene strider mot nasjonale føringer om at det skal legges til rette for at 80 prosent av veksten i Nes skal komme på Årnes. Fylkesmannen har pekt på at Neskollen ikke er et prioritert vekstområde, og at en internasjonal skole her vil øke behovet for privat transport. Dette mener tiltakshaver er direkte feil, og disse anførslene har de allerede spilt inn for fylkesmannen.

– Jeg er overrasket over innsigelsene, og vi mener at fylkesmannen rett og slett tar feil. Neskollen er allerede et knutepunkt, og trafikken er allerede der nettopp fordi det er et knutepunkt. Det er også feil at denne skolen vil føre til mer privat transport. Bussene går allerede forbi Neskollen, sier Jervell.

Mister skattebetalere

Fylkesmannen har vist til at en bedre plassering for en slik skole vil være på Årnes. Tiltakshaverne frykter nå at saksbehandlingen er i ferd med å ta så lang tid at aktører i for eksempel Ullensaker vil komme dem i forkjøpet og etablere en liknende skole.

– Det er mye som tyder på at en slik etablering allerede er i gang, og dette vil føre til at en del ressurssterke mennesker og gode skattebetalere heller vil etablere seg i nabokommunen enn i Nes, sier Jervell.

thomas@raumnes.no