annonse

Kildesortering i vinden i Nes

Store mengder
Store mengder: Lindis Assmann, fagleder renovasjon på Esval, betegner nesbuene som flinke til å kildesortere. Her står hun i et lass med papir fra husholdningene. Innbyggerne i Nes bidro med 1428 tonn papir i 2016. Begge (Foto: John Arne Paulsen)
Matavfall til naboen
Matavfall til naboen: Esval Miljøpark videreformidlet i fjor 782 tonn matavfall fra husholdningene til biogassanlegget på Esval.

Vi legger mest vekt på kildesortering når vi skal gjøre en innsats for klima og miljø.

John Arne Paulsen

AVFALLSHÅNDTERING

I en fersk holdningsundersøkelse om miljøtiltak og klimaendringene vi opplever, kommer det fram at det aller mest populære «klimaoffer» foregår under kjøkkenbenken.

I en ny, landsdekkende undersøkelse gjennomført av Grønt Punkt Norge oppgir ni av ti innbyggere i Akershus-kommunene at de kildesorterer avfallet sitt jevnlig av hensyn til miljøet. Kildesortering er dermed det grønne tiltaket som får høyest oppslutning.

Selskapet Grønt Punkt Norge sikrer finansiering av returordninger for plast-, metall- og glass- emballasje, emballasjekartong, drikkekartonger, bølgepapp og plast. Det eies av materialselskapene, og er et såkalt non- profit-selskap med mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de sender ut på markedet.

Videreformidles

I Nes kildesorterer husholdningene matavfall, papp og papir, restavfall og emballasjeplast.

- Vårt inntrykk er at nesbuene er flinke til å kildesortere. Vi rapporterer det vi får inn på Esval til KOSTRA årlig, opplyser Lindis Assmann, fagleder renovasjon på Esval.

Hun forteller at mengdene som mottas og videreformidles rapporteres årlig til KOSTRA. KOSTRA står for kommune- stat-rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse blant annet i kommunene.

En ressurs

Jonny Egil Eriksen, daglig leder ved Esval Miljøpark, roser kommunens innbyggere.

- Nesbuen er flink til å kilde- sortere. Det er bra, siden avfall kan være en ressurs som har stor nytte i samfunnet vårt, sier han.

Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge er tilfreds med nesbuenes kilde- sorteringsrutiner.

Det mest utbredte

- Kildesortering er en klimavennlige handling som koster oss svært liten innsats i hverdagen. Likevel skal vi ikke ta noe for gitt, og jeg blir veldig glad når jeg hører at kildesortering er det mest utbredte av alle de svært gode, miljøvennlige tiltakene som folk driver med, sier hun.

Den nye undersøkelsen viser at vi godt kunne fokusert enda mer på små tiltak for å redusere klimautslipp og spare miljøet.

Lar bilen stå

Noen lar bilen stå oftere, noen spiser mindre kjøtt, og noen fokuserer på å redusere vann- og varmeforbruk i hjemmet. Noen gir bort brukte ting og kutter ned på unødig shopping. Innlevering av klær og møbler til gjenbruk er det nest mest populære tiltaket blant innbyggerne i Akershus.

Det får oppslutning blant cirka 65 prosent av fylkets representanter i undersøkelsen. 41 prosent oppgir at de begrenser forbruket sitt til ting de trenger, mens halvparten jevnlig lar bilen stå til fordel for sykkel eller apostlenes hester. Villigheten til å begrense bilbruken avhenger for øvrig av graden av kollektivtilbud.

For øvrig svarer kun tre prosent at de overhodet ikke gjør noe for miljøets skyld.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.