annonse

Ingen nye momenter

Rådmannen avviser klagen mot Årneskvartalet, og mener klagen ikke inneholder nye momenter.	 Illustrasjon
Avviser klage: Romerike Arkitekter (Foto: )

Rådmannen mener klagen mot Årneskvartalet ikke inneholder nye momenter, og vil avvise klagen.

Jan Erik Hæhre

– Det vurderes at innkommet klage ikke har tilført nye og tidligere ikke avklarte momenter til saken. Planprosessen er gjennomført innenfor plan- og bygningslovens rammer, konkluderer rådmannen med.

Som Raumnes har omtalt, har Ole Tønsberg gjennom sin advokat klaget på Årneskvartalet-vedtaket. Rådmannen mener altså at klagen ikke tilfører saken noe nytt, og vil avvise klagen. Om politikerne følger rådmannens innstilling, sendes klagen til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Rådmannen minner i saken om at dispensasjonsspørsmålet er avklart tidligere i prosessen. En klage på dette spørsmålet er avgjort av fylkesmannen.

I den nye klagen har rådmannen derfor drøftet forholdet mellom denne reguleringssaken og prosessen for kommunedelplan Årnes, og om vedtaket for Årneskvartalet er å anse som tilstrekkelig avklart og fullendt. Tønsbergs advokat mener at planprosessen har vært feil.

Rådmannen peker på at det ikke noe i lovverket som tilsier at de ikke kan ha parallelle løp, slik situasjonen har vært for denne saken. Selv om rådmannen mener helhetlig planlegging er det optimale, har altså politikerne sagt ja til den prosessen som er gjennomført.

Rådmannen peker dessuten på at det er samsvar mellom reguleringsplanen for Årneskvartalet og KDP-planen, og det er derfor ikke noe hinder for at de to prosessene pågår samtidig.

Rådmannen mener dessuten at saken er tilstrekkelig vurdert og belyst, og når klagen ikke tilfører nye momenter må den avvises.

Saken behandles i formannskapet til uka.

janerik@raumnes.no