annonse

Ingen melding om alvorlige hendelser de siste seks ukene

Gladmelding
Gladmelding: Fungerende kommunalsjef Mona Andersen (t.h.) med en real gladmelding til utvalgsleder Lillian Hansen (Ap) og de andre politikerne. Utviklingen ved Vormsund ungdomsskole er svært positiv etter uroen i februar. (Foto: Jan Erik Hæhre)

Uroen ved Vormsund ungdomsskole ser til å være løst. Men kommunalsjefen vil ikke friskmelde skolen ennå.

Jan Erik Hæhre

– Jeg kommer med gode nyheter fra Vormsund ungdomsskole, sa fungerende kommunalsjef Mona Andersen da hun orienterte utvalgspolitikerne om status ved skolen etter uroen ved skolen tidligere i år.

– Det er imidlertid ikke tid for å friskmelde skolen og miljøet. Vi kan fortsatt ikke slå oss til ro med situasjonen, sa Andersen til politikerne.

Men hun kunne fortelle at det var iverksatt en rekke tiltak som ser ut til å ha hjulpet, og det er ikke rapportert om uønskede hendelser på halvannen måned. Dog har det vært påske i denne perioden.

Urolig miljø

Det var i begynnelsen av året uroligheter i skolemiljøet i Vormsund, og for drøye to måneder eskalerte det på en måte som førte til at fire ungdomsskoleelever ble politianmeldt.

Rektor Kjell Øygard uttrykte i Raumnes at situasjonen var vanskelig, og at hendelser skjedde nærmest uten provokasjoner. Han kunne videre fortelle at skolen ville bruke mye ressurser for å rydde opp, og gjøre hverdagen for de andre elevene bedre igjen.

Nå ser det altså ut til at skolen og kommunen har lyktes, og det gleder politikerne.

– Dette er godt å høre, og bra at tiltakene virker, sa Ståle Kjone (Ap). Han undret seg imidlertid over at det var ting på tiltakslista han trodde var en selvfølge.

Står bedre rustet

– Det er det, men det er nok satt mer i system akkurat nå, sa Andersen. Hun la til at de ansatte også er mer på vakt.

Hun kom til utvalgsmøtet tirsdag nærmest rett fra et møte om Vormsund ungdomsskole. Dette var et oppfølgingsmøte etter uroen for et par måneder siden.

– Som organisasjon står vi nå bedre rustet til å takle dette, konstaterte Andersen. Hun pekte på at miljøene på store skoler er mer sårbare enn på de små, og hun konstaterte at det er for tidlig å friskmelde skolen. Men utviklingen er positiv og gledelig.

– Vi registrerer at politiet også er fornøyd med utviklingen, sa Andersen.

Politiet, SLT-koordinatoren, rektor, utekontakt og FAU deltok på møtet på skolen tirsdag.

Blide elever og ansatte

SLT-koordinator Ida Eliseussen har skrevet referat fra tirsdagens møte, der nåsituasjonen er viet mye plass. Skolen sier dette om situasjonen nå:

– Det er blitt mye roligere. Det er blide elever og ansatte, lave skuldre, og alt er normalt. Alle har det bra og skoledagen er som planlagt og blir som den er tenkt å være.

Skolen hadde for øvrig også et elevarrangement før påske, og det beskrives som «så bra som det aldri har vært».

– De som opptrådte var veldig flinke og publikum var veldig solide.

Suksessfaktorene

Det er mange tiltak som er satt i verk i løpet av de to månedene. Blant annet er det samarbeidet tett mellom flere instanser. På skolen er det mer systematisk inspeksjon, med større fokus fra både ansatte og ledelsen på inspeksjonene.

Videre er det samarbeidet tett med FAU om tiltak, og foreldremøtene har vært veldig gode, ifølge referatet.

I tillegg er det styrket rutiner ved bussavgangene fra skolen. Dette har vært positivt, og Ruter har anbefalt andre skoler å gjøre det samme.

Gode resultater

Elevundersøkelsen ved skolen viser også gode tall. I tillegg er lærerne «mer på» og mer årvåkne for elevene i en tidlig fase. Man stanser altså mulige uroligheter på et så tidlig tidspunkt som mulig, og ikke lar det utarte.

Videre settes det klarere grenser enn tidligere, og klassemiljøarbeid prioriteres. I den sammenheng er elevmedvirkning et viktig moment.

FAU melder om godt oppmøte på foreldremøte og VUS-kafe, mens politiet ikke har fått henvendelser fra skolen de siste ukene, noe som selvsagt er veldig bra.

Jobben er imidlertid ikke fullført, nå skal det jobbes videre med å forsterke det gode slik at elevene får gode og trygge rammer på skolen.