annonse

Ingen løft i Nes-skolen

Henger etter
Henger etter: Nes har hatt et mål om å oppnå samme resultat på nasjonale prøver som gjennomsnittet i Akershus, men det må kommunalsjef Ingar Dølen registrere at man ikke klarer. Nes-elevene ligger fortsatt bak både fylket og landet for øvrig. (Foto: Heidi Wexels Riser)

Resultatene for de nasjonale prøvene for 8. og 9. klasse er klare, og Nes henger fortsatt bak både fylket og landet for øvrig.

Thomas Frigård

Skole

- Jeg skulle ønske vi kunne se at vi nærmet oss gjennomsnittet i fylket og landet på samme måte som vi klarte med femteklasse i fjor, men det gjør vi dessverre ikke, sier kommunalsjef Ingar Døhlen.

Nådde ikke målet

Resultatene for de nasjonale prøvene for åttende og niende klasser ligger ferdig, og her kan man se at resultatene for ungdomsskolene i Nes fortsatt ligger under både gjennomsnittet i Akershus og i landet for øvrig. Når det gjelder ferdighetene i lesing og engelsk på åttende trinn ser man en framgang fra i fjor, fra 46 skalapoeng i lesing i fjor til 47 i år. Dette er imidlertid fire skalapoeng bak snittet i fylket og tre bak landssnittet. I engelsk har resultatene for 8. klasse økt fra 48 i fjor til 49 i år. Årets resultat er tre skalapoeng bak landet og fire bak Akershus. Både i regning 9. og 8. trinn er det samme resultat som i fjor, og resultatene for lesing i 9. trinn ser man en tilbakegang fra fjoråret.

- Vi har hatt et mål om å nå gjennomsnittet i Akershus, men det har vi ikke klart. Vi er ikke fornøyd med de resultatene vi nå ser for 8. og 9. klasse, sier Døhlen.

Senket målene

I handlingsplanen «Et løft i Nes-skolen» vedtok politikerne at i perioden 2013-2017 skulle man løfte resultatene i de nasjonale prøvene opp til gjennomsnittet i Akershus, noe som betyr at resultatene i Nes skulle være bedre enn landsgjennomsnittet. Dette har man ikke lykkes med. I stedet ser man på 8. og 9. trinn at avstanden til landssnittet og Akershus-snittet er større i år enn det var i 2015. Sammenliknet med 2015 har utviklingen i Nes gått i feil retning.

- I vår ble det i revidering av et løft i Nes-skolen fattet nytt vedtak for målene i kommende fireårsperiode, og målet ble senket til å komme opp til landsgjennomsnittet i denne perioden. Vi skal jobbe hardt videre for å nå dette målet, sier Døhlen.

Grunnleggende ferdigheter

I regning 9. klasse hadde Nes 51 skalapoeng i 2015, 50 i 2016 og 50 i år. I lesing hadde 9. klasse 52 poeng i 2015, gikk opp til 53 i fjor, men i år har tallet falt ned til 51. I regning for 8. klasse hadde Nes-elevene 48 poeng i 2015 og 47 i både 2016 og i år. I lesing 8. klasse sank resultatet fra 49 i 2015, 46 i fjor og opp til 47 i år. I engelsk 8. klasse nådde man 50 poeng i 2015, men 48 og 49 i fjor og i år. Gjennomsnittet for landet og fylket har vært svært stabilt i den samme perioden. Kun snittet på lesing 9. trinn har endret seg. Her har både landet og fylket økt fra 2015.

- Vi satser videre på grunnleggende ferdigheter, med ekstra fokus på digital ferdighet og regneferdigheter, sier Døhlen.

I tillegge satser Nes-skolen på å øke den sosiale kompetansen og livsmestring, men lærerkreftene som skulle settes inn for å oppnå denne styrkingen ble tatt ut av budsjettet for 2018.

- Det passet vel dårlig å kutte dette nå?

- Vi har i budsjettforslaget anbefalt politikerne å utsette tiltaket om sosiallærerne til 2019 grunnet den økonomiske rammen, sier Døhlen.

Vi er ikke fornøyd med de resultatene vi nå ser for 8. og 9. klasse.

Ingar Dølen, kommunalsjef skole og oppvekst