annonse

Huitfeldt vil ha mer penger til helse, skole og eldre

Besøk fra Stortinget
Besøk fra Stortinget: Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (midten) kom onsdag på besøk til Nes sykehjem, der hun blant annet fikk snakket med partikollegaene Tone Rønoldtangen (f.v.), Jenny Evjen og Lillan Hansen. Fungerende kommunalsjef Marianne Granum, (t.h.) var også til stede under besøket. (Foto: Tommy Simon Norum)

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) besøkte Nes sykehjem.

Tommy Simon Norum

Nes sykehjem

- Jeg er ikke fornøyd med det som har skjedd i eldreomsorgen de siste fire årene, og jeg vil ha mer penger til helse, eldre og skole, sier Anniken Huitfeldt, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Onsdag tok Huitfeldt turen innom Nes sykehjem etter at hun fikk invitasjon fra Nes Ap.

- Man kan ikke telle sykehjemsplasser for å måle kvalitet. Oppfølging til de enkelte som bor hjemme og tilbud om institusjon når behovet melder seg er også viktig. Det er for lite fokus på eldre i valgkampen, sier Huitfeldt.

Omvisning

Tone Rønoldtangen tok initiativet til invitasjonen, i kjølvannet av Aps eldrepakke som nylig er lagt fram. På Nes sykehjem fikk Huitfeldt en kort innføring med fakta, og deretter en omvisning rundt på sykehjemmet. Virksomhetsleder Reidun Thøger-Andresen fortalte blant annet at Nes sykehjem har 118 plasser, og cirka 150 årsverk med 250 ansatte.

- I fjor la frivillige ned over 2000 timer i form av turgrupper, konserter, maleriutstillinger og sbs211265 fortalte Thøger-Andresen.

Det frivillige arbeidet imponerte Huitfeldt.

- Frivilligheten i Norge har økt de siste årene, og ofte er det nypensjonerte som bidrar. Eldreomsorgen hadde ikke klart seg uten de eldre, sa Huitfeldt.

Mange spørsmål

Huitfeldt tok rollen som en god lytter under besøket, men hadde også mange relevante spørsmål, blant annet om hva Nes sykehjem tenker om nye teknologiske hjelpemidler, som for eksempel gulvtepper som registrerer om noen faller på dem.

- Vi har blant annet alarm som registrer om pasienten er ute av senga lenger enn 20 minutter, fortalte Thøger-Andresen.

Huitfeldt fortalte at mange eldre har hatt god nytte av telefon på iPad, der de kan se ansiktet til den som ringer, og lettere huske hvem de snakker med.

- Mange eldre vil bo hjemme så lenge som mulig, og utfordringene er at avstandene er store, sier Huitfeldt, som stilte spørsmål om Nes som vekstkommune opplever stor tilflytning.

- Vi merket en økning da de første blokkene ved Glomma kom, svarte Tone Rønoldtangen, som også fortalte at teknologi innen helsesektoren er et satsingsområde der det er avsatt penger.

Et positivt besøk

Huitfeldt stilte spørsmål om Nes sykehjem merker andre krav til kvalitet fra pasienter og pårørende nå enn det har blitt stilt tidligere.

- Vi merker en forskjell, og terskelen for å klage er mye lavere i dag enn den var før, svarte Thøger-Andresen, som har arbeidet innenfor helsefaget i 30 år.

Jenny Evjen og Lillian Hansen, begge lokalpolitikere for Nes Ap, deltok også på besøket, og Rønoldtangen synes besøket var positivt.

- Det er positivt at politikerne ikke bare er her for å hilse på de eldre, men at de også er her for å høre om driften, sier Rønoldtangen.