annonse

Høye mobbetall i Nes-skolen

RA201710171209988AR.jpg
Illustrasjonsfoto (Foto: Sara Johannessen / NTB SCANPIX)

Elever i Nes-skolen blir mobbet mer enn landsgjennomsnittet.

John Arne Paulsen

Mobbing i skolen

Elevundersøkelsen er en årlig, landsdekkende undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Ikke alt er negativt

Etter forespørsel fra Raumnes har kommunen presentert noen mobbetall. Mona Andersen, konstituert kommunalsjef i Nes kommune, viser til mobbetall for 7. og 10. trinn. Elevene ble spurt om de er blitt mobbet av andre elever på skolen to-tre ganger i måneden eller oftere.

– Isolert sett er dette en positiv utvikling for disse to trinnene sammenlignet med året før. Særlig positivt er tallet for 10- trinn, sier Andersen.

De nye Nes-tallene for høsten 2017 viser at prosenten ligger på 6,7 for 7. trinn og 2,8 for 10. trinn. Til sammenligning var prosenten for året før henholdsvis 9,1 og 5,8.

Snitt på 7,3 prosent

Andersen legger til at undersøkelsen også avdekker mange utfordringer.

– Som tidligere år er variasjonen mellom trinnene meget stor, så også i år. For 5. – 10. trinn har vi et snitt på 7,3 prosent. I Nes kommune har vi et klart mål om å redusere mobbetallene, og vi må jobbe aktivt med tiltak for å redusere disse tallene framover, sier Andersen.

Høyt mobbetall

Antallet elever som svarer at de er blitt mobbet har økt det siste året. En prosent på over 7 faller inn under kategorien «høye mobbetall». Fylkesmannen kommenterer at dette er skoler som trenger hjelp og veiledning for å få redusert mobbingen. Fylkesmannen understreker også at ingen kommuner må akseptere at skoler med høyt mobbetall ikke søker hjelp og veiledning slik at forskningsbaserte tiltak kan iverksettes.

Handlingsplikt

Svarene i elevundersøkelsen brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Utdanningsdirektoratet opplyser at det fra 1. august i fjor ble innført et nytt regelverk om skolemiljø. Dette skal styrke elevenes rettigheter, og skolen har en handlingsplikt til å gjøre noe for elever som ikke har det bra på skolen. Dette innebærer at elevene selv kan melde ifra til Fylkesmannen dersom skolen ikke gjør noe eller ikke gjør nok.

– Elevene har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Det er derfor svært alvorlig at flere elever enn tidligere på landsbasis svarer at de blir mobbet. Arbeidet mot mobbing er et kontinuerlig arbeid, og alle som jobber med elever skal vite hvordan de kan gripe inn for å sørge for at elevene opplever at de har det trygt og godt på skolen, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen.

john@raumnes.no