annonse

Hetebølgen og mangelen på regn tærer på livet i vassdragene

Utfordrende
Utfordrende: Sagstusjøen er en grunn sjø som er sårbar mot uttapping. Samtidig må Sagstuåa ha gjennomstrømming, men dette bildet under tappeluka, der åa starter, viser utfordrende forhold nå. (Foto: John Arne Paulsen)
Trenger regn
Trenger regn: Det er minimal vannføring i Sagstuåa nå. Dette bildet er tatt lørdag denne uka. (Foto: John Arne Paulsen)
Fisken søker ned på dypet
Fisken søker ned på dypet: Ørreten i Sagstusjøen liker seg ikke i sommerheten, fastslår Geir Korsvoll, fiskeutvalgsleder i Øststranda JFF. (Foto: John Arne Paulsen)

Sommerheten vi har opplevd over så lang tid nå skaper utfordrende forhold for fisk og annet liv i vassdragene i Nes.

John Arne Paulsen

Sagstusjøen er et av vannene som er ekstra sårbare i lange, tørre varmeperioder. Sjøen er relativt grunn, noe som er en utfordring for ørreten under slike varmeperioder.

– Det er utfordrende forhold nå. Fisken i sjøen, ikke minst ørreten, trenger gode oksygenforhold i vannet. Nå står den vel der det er dypest i hele sjøen. Fisken trekker ut og ned på dypet i varmeperioder som den vi har opplevd nå, sier Geir Korsvoll, leder i Øststranda Jeger- og Fiskeforenings fiskeutvalg.

Fisken søker ned på dypet
Fisken søker ned på dypet: Ørreten i Sagstusjøen liker seg ikke i sommerheten, fastslår Geir Korsvoll, fiskeutvalgsleder i Øststranda JFF. Foto: John Arne Paulsen

– Heten og tørken har også ført til svært utfordrende forhold nedover i Sagstuåa.

– Det er jo sånn at en må passe på veldig, for sjøen går jo ned mer og mer. En må jo også ha vann i åa hele tiden. Det er utfordrende forhold. Vi må stadig senke luka i sjøen for å øke gjennomstrømmingen i åa. Det er jo fisk nedenfor der også, så det må mer vann til for at ikke fisken skal dø nedover der, sier Korsvoll.

Ned på dypet

Nylig ble det sluppet oppdrettsørret i sjøen.

– Det var litt rart. Vanligvis spretter ørretene litt rundt i vannet og vi pleier å se dem en stund etter at vi slipper dem, men nå ble de borte med en gang. Det hadde nok noe med vanntemperaturen å gjøre. De merket nok at de måtte ut på dypet med den gang, sier Korsvoll.

Hele Østlandet

– Dette er vel et generelt problem for hele Nes og Østlandet for øvrig når det har vært varmt over så lang periode?

Trenger regn
Trenger regn: Det er minimal vannføring i Sagstuåa nå. Dette bildet er tatt lørdag denne uka. Foto: John Arne Paulsen

– Ja, det tror jeg nok. Men det er ikke så mange som driver med like omfattende kultivering som det vi gjør, sier Korsvoll. Foreningen har nå 20 vann og vassdrag som blir kalket med til sammen 100 tonn kalk hvert år. Vannkvaliteten er generelt god og pH-verdien ligger over 6,0 i alle vann. De fleste av disse vannene har god bestand av abbor. Sagstusjøen har som nevnt også ørret. I tillegg til at det settes ut ørreter, er det også stedegen produksjon.

– Men vi er avhengig av å opprettholde oksygennivået i vannene, fastslår Korsvoll.

Foreningen ønsker seg derfor det samme som bøndene og andre nå, en skikkelig «rotbløyte» fra himmelen som sørger for bedre balanse i naturen.

john@raumnes.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.