annonse

Her smeller det oftest

Fire elgpåkjørsler på en måned
Fire elgpåkjørsler på en måned: På en strekning på rundt 100 meter mellom avkjøringen til Nikevegen og Ullensakergrensa er det kjørt på fire elg på en måned. (Foto: Harald Eigum)
Store skader
Store skader: Elgpåkjørsler medfører store materielle skader. Privat foto
Ta hensyn
Ta hensyn: Leder i viltnemnda i Nes, Olav Mæhlum, ber bilførere ta hensyn til elgskilt og fartsgrenser. (Foto: John Arne Paulsen)

På strekningen mellom avkjøringa til Neskollen og Nybakk har det vært fire elgpåkjørsler på kort tid.

Lisbet Bekkeli Amundsen

Å få et dyr på 400 kilo på frontruta kan få fatale konsekvenser. Den siste måneden har fire bilister opplevd å kjøre på elg på en strekning på 100 meter mellom avkjøringen til Nikevegen og kommunegrensa mot Ullensaker. Ingen av dem har ført til store personskader, men de to siste påkjørslene førte til at sjåførene ble kjørt til sykehus og legevakt. I tillegg er det snakk om store materielle skader. Nå mener leder i viltnemnda i Nes, Olav Mæhlum, det er på sin plass å be bilistene ta hensyn på denne og andre elgutsatte strekninger.

- Strekningen er skiltet med varselskilt mot elgfare, og det er viktig å legge merke til disse skiltene og ta nødvendige hensyn, sier Mæhlum, som ber bilførerne om å holde fartsgrensa og ha vidsyn i områder med mye elg.

Smeller ofte i skumringen

- Ved innkjøringen til Nikevegen, der fire elger er påkjørt på en måned, er det oversiktlig med jorder på begge sider. Der er det viktig at bilførere ikke bare ser rett fram, men har vidsyn, sier Mæhlum, som selv har unngått flere viltpåkjørsler ved å utvide synsfeltet når han kjører bil.

Mæhlum forklarer at det i fjor var flere elgpåkjørsler innenfor en kort strekning på Stein, men at det nå ser ut til at elgtråkket har flyttet seg nærmere kommunegrensa. Også Herbergåsen er et utsatt område med mye elg.

- Hvorfor det har flyttet seg slik, kan jeg ikke si noe sikkert om, men jeg vil tro at dette er elg som beveger seg både i Nes og Ullensaker, og at de kanskje har flyttet på seg på grunn av den nye E16. Elgen finner seg sine tråkk, og det er viktig å ta hensyn der det er satt opp elgskilt. Der er det tråkk, og hjorteviltet trekker i skumringen. Når skumringen sammenfaller med rushtrafikken, smeller det mye oftere, sier han.

I tillegg til å ta hensyn til elgskiltene, tilpasse farten og ha vidsyn, minner han om at bilførere har plikt til å melde ifra umiddelbart dersom de kjører på vilt.

Må melde i fra

- Det medfører store problemer når folk reiser videre uten å melde ifra. Man skal ta kontakt med politiet umiddelbart, sier Mæhlum.

Han opplyser at viltnemnda har mange søk etter påkjørt vilt, og antall oppdrag øker på denne årstida.