annonse

- Her har det blitt betydelig mer mø å høre i det siste

Satser
Satser: Arne Erik Nilsen har investert i et nytt åpent fjøs til 4,5 millioner kroner. Her skal han snart ha 100 kuer og kalver. Alle (Foto: Thomas Frigård)
Riktig
Riktig: Ingar Andersen i Nortura mener at det er riktig å satse på åpent fjøs og kjøttproduksjon.
Mye folk
Mye folk: Sammen med Sisu, Tyr Akershus og Nortura holdt Arne Erik Nilsen sin gård åpen for publikum på torsdag.

Etter noen år som melkeprodusent valgte Arne Erik Nilsen å legge om til kjøttproduksjon. Han har satset for fullt, og med nytt fjøs går han fra 20 til 150 dyr.

Thomas Frigård

Fjellfoten

- Jeg bestemte meg for å satse for fullt på landbruket, og jeg investerte i et nytt fjøs. Det har blitt bra, og nå har det blitt betydelig mer mø her på gården, sier Arne Erik Nilsen i Lundsgutua ved Fjellfoten.

I 2010 tok han over familiegården, og i ett år videreførte han sine forgjengeres melkeproduksjon på gården. Han bestemte seg deretter for å legge om til produksjon av kjøtt. I flere år drev han gården samtidig som han hadde full jobb ved siden av. Etter noen års planlegging valgte han å satse for fullt på landbruket, og han bygde et nytt og åpent fjøs. Gården som tidligere hadde 20 dyr skal snart ha 100 ammekuer og kalver og 50 okser.

- Med det nye åpne fjøset kan jeg rasjonalisere tiden jeg bruker i fjøset. Jeg bruker nå omtrent like lang tid på for og stell av 100 dyr, som jeg gjorde på 20 dyr i det gamle fjøset, sier bonden.

Friskere dyr

Torsdag denne uka gjennomførte boden en åpen dag på gården i samarbeid med utbygger av fjøset Sisu, Tyr Akershus og Nortura. Til sammen møtte over 100 opp for å se det nye åpne tallefjøset. Landbrukeren har betalt 4,5 millioner kroner for sitt nye fjøs, og her har bonden 50 ammekyr. I løpet av året skal kalvinger sørge for at antallet dyr i fjøset fordobler seg.

- Rasjonaliseringen av arbeidet er bare en av mange positive ting et slikt åpent fjøs bringer med seg. Miljøet blir bedre for både dyr og bonde, og dette betyr bedre kjøtt, sier Nilsen.

En endring

For å dekke den norske etterspørselen etter storfekjøtt har markedet behov for 12 millioner kilo kjøtt, eller 40 000 flere dyr. Det er derfor man i dag finner flere kjøttprodusenter i bygda enn melkeprodusenter.

- I dag har vi 28 ammedyrprodusenter i Nes og sju melkeprodusenter, men går man ti år tilbake i tid var tallene motsatt, sier Ingar Andersen i Nortura.

Både den tidligere lederen av landbrukslaget og fjøsprodusenten Sisu ser store fordeler ved å bygge et åpent fjøs, slik Arne Erik Nilsen har gjort.

- Jeg synes det er veldig fint å se at det er landbrukere som satser. Det er rom for å øke produksjonen på storfekjøtt i Norge nå, og et åpent fjøs er den riktige løsningen. Frisk luft er bedre en antibiotika, sier Andersen.

Tørt og vindstille

Han viser til at åpne fjøs bidrar til at dyrene får en langt bedre miljø å oppholde seg i, og dette gjør at dyrene blir friskere.

- Dette er det første av denne type fjøs vi bygger i Nes, men den blir mer og mer vanlig. Mye luft og tørre forhold gir bedre dyrevelferd, da får man rett og slett friskere dyr, sier Kenneth Rønnestad i Sisu.

- Hva med vinteren når det blir sprengkaldt?

- Kulda er ikke noe problem, dyrene tåler dette godt. Det viktigste er at fjøset er skjermet for vinden og det er tørt. Dyrene holder godt på varmen selv om det er kaldt, sier Rønnestad.