annonse

Her har bussjåførene hjertet i halsen

Trangt
Trangt: Nedenfor Nes vgs opplever bussjåførene at det er trangt og mye trafikk. Avdelingsleder Nettbuss Årnes, Henning Berg (t.v.) og verneombud Leif Raastad håper at kommunen tar tak i problemet og setter inn handlingsplaner. Alle (Foto: Tommy Simon Norum)
Trafikkbilde
Trafikkbilde: Leif Raastad er verneombud for Nettbuss Årnes, og bak bussrattet får han et godt inntrykk av trafikkbildet i Nes. (Foto: )
Trangt
Trangt: Nedenfor Nes vgs opplever bussjåførene at det er trangt og mye trafikk. Avdelingsleder Nettbuss Årnes, Henning Berg (t.v.) og verneombud Leif Raastad håper at kommunen tar tak i problemet og setter inn handlingsplaner. Alle (Foto: Tommy Simon Norum)
Buss
Buss: Nettbuss Årnes tilbakelegger to millioner kilometer i året, og kan si mye og vegforholdene i Nes. (Foto: )
Godt strødd
Godt strødd: U-svingen nedenfor Vormsund ungdomsskole sto oppført på lista i 2016, men har ikke bydd på problemer i vinter. (Foto: )

Nettbuss Årnes har i en ny risikovurdering listet opp ti trafikkfeller, hvorav sju ligger i Nes. Spesielt opp til Nes vgs opplever bussjåførene problemer.

Tommy Simon Norum

– Vi fikk en del tilbakemeldinger etter risikovurderingen i 2016. Blant annet på innkjøringa til Framtun skole fikk vi full respons fra kommunen som gjorde en kjempejobb, sier Henning Berg, avdelingsleder Nettbuss Årnes.

Også ved snuplassen i Fallet har kommunen gjort forbedringer på snuplassen, i tillegg til at vegen har blitt asfaltert.

Raumnes hadde i desember 2016 saken «Bygdas farligste veger», basert på risikovurderingen til Nettbuss. I år har Nettbuss gjennomført en ny risikovurdering.

Ti områder

Sju av de totalt ti vegene på lista ligger i Nes, mens de tre andre ligger i Ullensaker. Øverst på lista ligger svingene ved Snippen / Ingjersmyr ved Borgen i Ullensaker, der det ofte er glatt og mangelfullt utført vegvedlikehold og strøing.

– Vi ble ekstra engstelige i forbindelse med at vi nettopp har hatt ei ulykke der i vinter, sier Berg.

Ulykken var en frontkollisjon mellom to rutebusser der sjåføren av den ene bussen omkom. Dødsulykken skjedde ei uke etter at en annen buss hadde frontkollidert med en motgående bil langs den samme strekningen.

Rundt Nes vgs

Et av de vanskeligste områdene Nettbuss opplever i Nes er utenfor Nes videregående skole. På grunn av mye trafikk til Nes vgs, svømmehallen, den nye barnehagen og trafikken som skal til Runni, blir det ofte trafikkork, kø og full stopp langs Seterstøavegen.

– Det handler om atkomst, og summen av all trafikken begynner å bli så høy at det bør inn handlingsplaner. Et faktum er at det begynner å bli ugreit der, sier Berg, som håper at kommunen kan se på en mulig løsning.

Bussene som skal inn til Nes vgs må også rundt den store trafikkøya ved bussholdeplassen nedenfor skolen, og trenger derfor å låne plass fra begge filene for å få nok plass. Dette skaper ofte kø i perioder hvor det er mye trafikk i begge retninger til og fra Nes vgs.

Risikovurderingen er sendt videre til Nes og Ullensaker kommune, de aktuelle skolene, Akershus kollektivterminaler og Akershus fylke.

Vegetasjon i vegen

Øvre Hagaveg er også med på lista.

– Her bør vegholder ta kontakt med grunneier for å få kvistet og ryddet opp. Det er en smal veg for store kjøretøyer, der vi trenger den plassen vi kan få, sier Berg.

Det er vegetasjon ut i vegbanen som skaper problemene.

– Det er ikke dramatisk, men fint å få ryddet opp i, legger han til.

Glade for bussvaktene

Bussene opplever også vanskeligheter ved Vormsund ungdomsskole, der det er en stor konsentrasjon med gående kombinert med mye busstrafikk.

– Vi er veldig glad for bussvaktene, men hvis bussene er forsinket er bussvaktene borte. Vi ønsker at bussvaktene kunne vært på plass litt lenger, sier Berg, som samtidig skryter av strøinga til kommune.

– Gutta i kommunen er flinke og tar oss på alvor. De har fokus på områdene der hvor skolebussene ferdes, sier Berg.

I U-svingen nedenfor Vormsund ungdomsskole er det bratt og glatt, men i vinter har kommunen gjort en god strøjobb.

Trangt på Runni

Også ved ungdomsskolen på Runni er det utfordrende for bussene.

– Det er et stort antall elever i og rundt bussene, og vi ønsker oss en mer synlig bussvakt som har en mer aktiv rolle og en tydeligere tilstedeværelse, slik som i Vormsund, forteller Berg.

Den snørike vinteren har også skapt problemer.

– Mye av fortauskanten brukes til snødeponering, noe som gjør det enda trangere, sier Leif Raastad, verneombud for Nettbuss Årnes, som også kjører flere av rutene.

To millioner kilometer

Nettbuss Årnes har 53 ansatte på fulltid, og totalt med ringevikarer er de 70 personer i sving. Til sammen tilbakelegger de rundt to millioner kilometer i året.

Et vegpunkt som går igjen på listene er krysset mellom E16 og Ringsbyvegen i Uvesund.

– Der har vi de samme utfordringene som i fjor, sier Berg.

Høye hastigheter kombinert med dårlig oversikt gjør det vanskelig for bussene å krysse vegen. Berg har tidligere foreslått en fartsreduksjon på stedet. Bussrutene er lagt opp slik at bussjåførene skal slippe og krysse E16 i Uvesund, og flere av rutene snur derfor ved Nes kirke. Dagens brøytegrense på Ringsbyvegen er satt til ti centimeter, noe Berg mener burde vært omdisponert til fem centimeter.

Store forsinkelser

Hvamsmoen fra Hvam og Udnes bort til Neskollen er også en problematisk vegstrekning.

– Årnes – Gardermoen er den ruta vi kjører aller mest, og Hvamsmoen er fryktelig krevende. For oss har blitt mange skader og store forsinkelser langs Hvamsmovegen, forteller Berg.

Arbeidet langs Hvamsmoen har stadig forflyttet seg, og det har vært flere utfordringer.

– Vegarbeiderne er ikke nøye nok når de setter ut veg-passasjene, og det har blitt brøytet utenfor vegen, forteller Berg, som legger til at de er avhengig av en god og løpende dialog både for sikkerheten til folk og materiell.

Fjellfoten rundt

På vegen rundt Fjellfoten er brøytegrensa ti centimeter, noe som gjør at bilene kjører snøen ned før brøytebilen kommer.

– Fjellfoten rundt blir i praksis aldri brøytet, noe som fører til is og en tykk snøsåle. Bilene drar med seg saltkladder som faller av og danner store hull. Dette gjør at bussene må kjøre i gangfart, forteller Berg, med støtte av Raastad.

De er begge enige om at en omdisponering av brøytegrensa på Fjellfotvegen vil bedre problemet.

tommy@raumnes