annonse

Hemmelighold var lovstridig, DGI må gi innsyn i forliksavtale

Ulovlig hemmelighold
Ulovlig hemmelighold: DGI har nektet innsyn i hele forliksavtalen de har inngått med Tieto. Fylkesmannen opphever vedtaket fordi det er lovstridig. (Foto: Thomas Frigård)
: (Foto: )

DGI har pålagt seg selv taushetsplikt for sluttavtalen om 200-millionersavtalen med Tieto. Fylkesmannen konkluderer at hemmeligholdet er lovstridig.

Thomas Frigård

– DGI har slik vi ser det ikke hjemmel til å unnta dokumentet fra offentlighet. Vår konklusjon i saken er at DGI må gi innsyn i dokumentet i sin helhet, heter det i vedtaket til fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Må få innsyn

Forliksavtalen mellom DGI og Tieto har blitt holdt hemmelig. DGI leide inn advokat Magnus Ødegaard i Bing Hodneland for å sørge for at avtalen ikke ble offentliggjort, og han har vist til at partene har avtalt taushetsplikt for avtalen, at Tieto kan bli påført et omdømmetap, og at DGI kan bli holdt erstatningsansvarlig hvis avtalen offentliggjøres. Partene valgte å gi innsyn i deler av avtalen, men Raumnes klagde hemmeligholdet inn til fylkesmannen. Fylkesmannens konklusjon er tydelig.

– DGI sitt vedtak om delvis avslag på innsyn i forliksavtale med Tieto endres til en innvilgelse av innsyn. Vi ber DGI besørge innsyn i dokumentet, skriver fylkesmannen.

Loven gjelder

Fylkesmannen viser til at en klausul mellom partene om å holde avtalen hemmelig ikke er tilstrekkelig for gi et rettslig grunnlag for å fastslå taushetsplikt for dokumentene.

– En konfidensialitetsklausul som kommunen inngår med en privat part setter ikke til side offentlighetsprinsipper som ellers følger av offentlighetsloven, skriver fylkesmannen.

Fylkesmannen kan heller ikke se at opplysningene i avtalen vil skade konkurranseevnen til Tieto, og det pekes på at forliksavtalen er av offentlig interesse fordi den knytter seg til et sluttoppgjør i en avtale om kjøp av IT-tjenester hvor det offentlige er part.

Ikke tilstrekkelig

Om Tieto risikerer et omdømmetap, mener fylkesmannen at det ikke er tilstrekkelig for å holde avtalen hemmelig.

– Det dreier seg om offentlige midler. Det forhold at Tieto kan risikere et omdømmetap fordi opplysningene relaterer seg til et mislighold av kontrakt, er etter fylkesmannens vurdering ikke tilstrekkelig for å unnta opplysningene offentlighet etter forvaltningslovens regler om taushetsplikt, skriver fylkesmannen.

Fylkesmannen viser til at åpenhet og innsyn er særlig viktig i saker som gjelder bruk av offentlige midler. Fylkesmannen viser blant annet til en uttalelse fra Sivilombudsmannen fra 2010 om liknende innsynskrav.

– Avtaler som det offentlige inngår med private virksomheter om kjøp av varer og tjenester innebærer bruk av offentlige midler, og det er generelt en offentlig interesse knyttet til opplysninger om slike avtaler, skriver Sivilombudsmannen i denne uttalelsen.

thomas@raumnes.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.