annonse

Har jobbet for bedring av kulturens kår i ti år

Jubileum
Jubileum: Nes Kulturråd fyller ti år i år, her ser vi fra v. Kjell Thoresen, Anne Brith Thon, Leif Kulsrud - som har ledet rådet i alle disse ti årene, Maureen Saxegaard, Kristin Solvang. Magnus Rotnes Kristoffersen, Monica Nereng og Malene Silkebekken sitter også i styret. (Foto: Jan Erik Hæhre)

Å få løftet kultur opp som eget kommunalområde, med egen kommunalsjef, har vært viktig for Nes kulturråd. fra 1. januar er dette en realitet.

Jan Erik Hæhre

Jubileum

I år er det ti år siden Nes kulturråd så dagens lys. Tre av medlemmene, blant dem leder Leif Kulsrud, har vært med siden starten.

- Vi føler helt klart at vi har bidratt til å bedre rammevilkårene for kulturen, sier de fem styremedlemmene vi traff i kulturetatens lokaler.

Leif Kulsrud ble valgt til kulturrådets første leder da Nes Kulturråd ble stiftet 10. september 2007. Han hadde blant annet med seg Maureen Saxegaard og Kjell Thorsen i styret. De tre er også med i styret i dag, et styre ledet av Kulsrud. Han er med andre ord Kulturrådets eneste leder så langt.

Sammen med de tre sitter også Anne Brith Thon og Kristin Solvang. I tillegg er Malene Silkebekken ungdomsrepresentant i styret, mens Magnus Rotnes Kristoffersen og Monica Nereng er ordinære styremedlemmer.

Musikkråd i mange år

- Vi hadde et musikkråd i mange år, forteller Maureen Saxegaard. I tillegg snakket Leif Kulsrud med kulturhusleder Jan Magne Hanstad om behovet for et kulturråd, et råd som favnet bredere enn bare musikken.

Dermed ble det nedsatt et interimsstyre som virket i halvannet år før Nes Kulturråd ble stiftet. Da eksisterte det allerede et idrettsråd, og et kulturråd var altså på sin plass.

- Mye av jobben vi gjør, er opp mot politikerne. Det blir mye brev og mange møter, forteller Saxegaard.

Samarbeider tett

- Vi samarbeider også tett på ledernivå med Nes Idrettsråd. Vi har blant annet frontet saker sammen, sier Kulsrud, og peker på at de kjemper om de samme midlene og har de samme utfordringene.

- Idretten kjemper for flere haller, vi kjemper for flere øvingslokaler, sier Kulsrud.

- Vi har også jobbet en del med å forbedre akustikken i eksisterende lokaler, sier Maureen Saxegaard.

De skryter av at de har et godt og fruktbart samarbeid med kultursjefen, og Kulturrådet har vært en pådriver sammen med Nes Idrettsråd for å løfte kultur tilbake som eget kommunalområde. Nå er de blitt hørt.

Tror de blir skjermet

Nes kommune er for øvrig inne i en tøff økonomisk periode, og tilskudd til frivilligheten er såkalte ikke-lovpålagte oppgaver. Men Kulturrådet velger å tro at frivilligheten blir skjermet.

- Jeg er spent på hvordan kommunalområdet kultur kommer ut i perioden som kommer. Det gjelder spesielt tilskuddsordningen. Vi velger imidlertid å tro på politikerne som har uttrykt at de ikke ønsker å røre tilskuddene til frivilligheten, sier Kulsrud.

30 medlemsorganisasjoner

Nes Kulturråd har i overkant av 30 medlemsorganisasjoner som de jobber for. Det er korps, kor, teater, historielag, 4H og sanitetsforeninger for å nevne noe. Samlet står disse foreningene for enormt stor frivillig innsats.

- Her er disse foreningene i et fellesskap som skaper positive aktiviteter, sier Kristin Solvang.

- Vi skal ikke feire jubileet på noen måte. Vi er ikke et råd som arrangerer ting, vi jobber for våre lag og foreninger, avslutter Leif Kulsrud.