annonse

Håper og tror at Nes-bonden trives i sitt yrke

Viktig problemstilling
Viktig problemstilling: Nes landbrukslag har ikke inntrykk av at ensomheten er et stort problem blant Nes-bøndene. (Foto: John Arne Paulsen)
Yrkesfokus
Yrkesfokus: Bondeyrket har sider som kan føre til ensomhet. (Foto: John Arne Paulsen)
Positiv
Positiv: Nes landbrukslags nestleder Olav Nyerrød Kvarme. (Foto: Jan Erik Hæhre)
: (Foto: )
Fakta

Nes landbrukslag håper og tror ikke at ensomheten har bredt seg i noen særlig grad blant Nes-bøndene, på bakgrunn av hvordan landbruket drives i bygda. Men problemstillingen stemples helt klart som relevant.

Landbruket i Nes

I en kronikk i Raumnes nylig viste Mari Henrikke Vandsemb til undersøkelser som konkluderer med at en andel av bøndene føler seg ensomme. Undersøkelser som viser til at det kan gå på psyken løs og at det kan ende med både dyretragedier og dårlig arbeid ute på åkeren. Kronikøren baserer seg blant annet på en undersøkelse som viser at en så stor andel som 34 prosent husdyrbønder på landsbasis føler seg mer ensomme enn andre bønder.

Personavhengig

Vi luftet problemstillingen for Nes landbrukslags nestleder Olav Nyerrød Kvarme. Han er bonde på gården Jellum.

– Er innholdet i kronikken en relevant problemstilling for Nes-landbruket?

– Dette er jo veldig personavhengig, så jeg synes egentlig at det er veldig vanskelig å svare konkret på spørsmålet ditt. Men de aller fleste bøndene i Nes er deltidsbønder. Det vil si at de har et sosialt liv utenom jordbruksdrifta si, så jeg tror vel at det er færre som står i fare for å gå i den fella her i bygda vår enn i andre deler av landet, sier Kvarme.

– Ikke mitt inntrykk

– Så det er ikke så mange ensomme bønder i Nes?

– Jeg håper i hvert fall ikke det. Det er ikke mitt inntrykk. Samtidig vil det finnes unntak. Men at det kan være et problem generelt i Norge, tror jeg nok. I tilfeller der man er alene om å drive med husdyr og ikke har noen annen jobb ved siden av, kan det nok fort bli ensomt for en del personer, sier Kvarme.

Fra tid til annen skjer det dyretragedier der dyra ikke blir fulgt opp tilstrekkelig og der det til slutt ender med avmagring og nedslakting.

– Man er jo ikke inne i noen annens fjøs lengre. På grunn av smittepress og så videre så blir det naturligvis sånn. Det går såpass lenge mellom hvert veterinærbesøk at det kan være vanskelig å fange opp at en bonde er deprimert og sliter og ikke klarer å følge opp dyrestellet. Det er ikke alltid det synes på butikken, for å si det sånn. Jeg tror nok problemstillingen er relevant, men jeg tror også vi er heldig stilt i Nes, sier Kvarme.

Yrkesfokus
Yrkesfokus: Bondeyrket har sider som kan føre til ensomhet. Foto: John Arne Paulsen

– Så du tror ikke at det er en utvikling i Nes der flere bønder enn tidligere føler seg nedkjørte?

– Det er ikke enkelt å svare på det spørsmålet, men jeg tror at folk flest er i stand til å ta valget om å legge ned og finne på noe annet før det går så langt her i vår kommune. Man kan også overdra gården videre eller selge til noen andre og gå videre i arbeidslivet. Vi har relativt store muligheter i annen næring, sier Kvarme.

Har et ansvar

I sin kronikk mener Mari Henrikke Vandsemb at det er på høy tid at ikke bare bondeorganisasjonene, men også storsamfunnet, tar tak i disse utfordringene og finner fram til tiltak som bærer frukter. Det er landbrukslaget enig i.

– Det er viktig å sette fingeren på problemstillingene. Det er klart at vi har et ansvar for å komme opp med noen ideer til løsninger på denne typen utfordringer. Det gjøres jo også til en viss grad, sier Kvarme, og viser til at landbrukslaget arrangerer både landbrukspub og bondekafé.

– I tillegg har vi mye fagsamlinger med landbruksrådgivinga på Hvam, og generelt et bra fagmiljø i de produksjonene det er mest av i Nes, sier Kvarme.

Han viser også til at fokuset på velferdsordninger i landbruket har økt, og resultatet ble bedre i år enn tidligere.

Positiv
Positiv: Nes landbrukslags nestleder Olav Nyerrød Kvarme. Foto: Jan Erik Hæhre

– Blant annet var det viktig for organisasjonene i årets jordbruksoppgjør at det gjøres noe med permisjons- og sykeordninger, noe som henger etter i vår næring. Det har vært viktig for bondeorganisasjonene å få dette igjennom i årets oppgjør, nettopp på grunn av slike problemstillinger som tas opp i kronikken. Men vi må gjøre enda mer og utvikle velferdsordningene ytterligere, sier Kvarme.

– Konklusjonen er at ensomheten ikke er så veldig relevant for Nes-landbruket?

– De som er heltidsbønder her i Nes har jo valgt å satse i dette yrket, så da kan en vel anta at det er disse som er mest motiverte også. Sånn sett håper jeg at det er få i Nes-landbruket som kjenner veldig på denne ensomheten, sier Kvarme.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.