annonse

Frp vil bygge rusboliger til halvparten av den prisen posisjonen legger opp til

For dyrt
For dyrt: Gruppeleder i Frp, Tove Nyhus, mener at over 40 millioner for åtte rusboliger er svimlende mye. Hun mener at det er mulig å bygge boligene for under halvparten av prisen. (Foto: Thomas Frigård)

Posisjonen vil støtte rådmannens forslag på bygge åtte rusboliger for over 40 millioner kroner. Frp mener at dette er altfor dyrt. De mener det er mulig å bygge for under halvparten.

Thomas Frigård

Årnes

- Vi mener også at det skal bygges rusboliger, men vi kan ikke forstå at det skal koste over 40 millioner kroner. Vi mener vi bør klare å bygge disse enhetene for under halvparten av prisen, sier gruppeleder i Frp, Tove Nyhus.

- Hårreisende høy pris

Kommunen disponerer i dag seks rusboliger på Gorolund, og disse eies av partikollegaen til Tove Nyhus, Jan Bråthen. Kommunen leier brakkeboligene for 960 000 kroner i året. Rådmannen og posisjonspartiene legger opp til å bygge totalt åtte rusboliger for til sammen 44 millioner kroner. Husbanken går ut ifra at de ideelle boligene er på 40 kvadratmeter, noe som gir 320 kvadratmeter i boareal. Plusser man på vaktstue og litt annet areal kommer man kanskje opp i en total bygningsmasse på drøyt 400 kvadratmeter. Dette gir en kvadratmeterpris på rundt 100 000 kroner.

- Rusboligene må forsterkes og vil koste mer enn vanlige boliger, men det er helt uforståelig for oss at vi skal komme opp i disse prisene. Prisen rådmannen går ut ifra er hårreisende høy, sier Nyhus.

Bygger for 32 000

Jan Bråthen har i 15 år leid ut seks rusboliger på Gorolund, og på denne måten har han bidratt til at Nes kommune har hatt et midlertidig botilbud til rusmisbrukere og bostedsløse. Han viser til at Oslo kommune har spesialisert seg på bygging av forsterkede rusboliger, og her bygges slike boliger for under halvparten av prisen som rådmannen opererer med.

- I Oslo bruker man modullbygg, og her ligger kvadratmeterprisen på 32 000 kroner, og det samme bygger andre kommuner for. I Nes er prisen svimlende mye høyere. Hvorfor er det slik, sier Jan Bråthen.

Habilitet?

Kommunen har ikke en konkret tomt hvor de åtte rusboligene kan bygges, og Frp ønsker å åpne for at kommunen lar private aktører ta seg av byggingen av rusboligene, og at kommunen enten leier eller kjøper disse boligene.

- Skal Frp berede grunnen for at partikollega Jan Bråthen skal bygge disse boligene?

- Det er uvesentlig for oss hvem som bygger disse boligene, men som alle andre ser vi at Jan har drevet med dette i mange år og han kjenner behovet og markedet. Kommunen sitter ikke engang med en tomt til formålet, og vi tror at private kan bygge dette betydelig billigere enn det rådmannen anslår, sier Nyhus.

- Jævla kapitalist

Rådmannen legger i tillegg opp til en årlig driftskostnad på 7,5 millioner kroner i året for de åtte boligene. Det legges opp til vakthold og heldøgns bemaning.

- Jeg er ikke bare en jævla kapitalist som skal tjene penger på en slik tjeneste, og det er ikke slik at kommunen må kjøpe denne tjenesten av meg. De kan kjøpe den av andre private aktører. Men jeg har drevet med dette i 15 år, og jeg kjenner etter hvert både brukerne og behovet. Jeg ønsker å bruke den kunnskapen jeg har bygd meg opp til at kommunen yter best mulig tjenester til en best mulig pris, sier Bråthen.

Tvinger på

Han viser til at brukerne ikke nødvendigvis ønsker å bo et sted hvor det er fulldøgns bemanning og vakthold.

- Dette er mennesker som ikke er umyndiggjort på noen som helst måte, og jeg er redd for at vi tvinger på denne gruppen en type boliger de ikke vil ha, sier Bråthen.

Blir altfor dyrt

Frp vet at de sitter i mindretall i kommunestyret, og at det er posisjonspartiene som har flertallet bak seg. Frp ønsker å synliggjøre at det finnes flere alternativer til å bygge åtte rusboliger til den prisen rådmannen opererer med.

- Vi mener at dette blir altfor dyrt, og det finnes flere alternativer enn å bygge til den prisen rådmannen viser til. Vi mener at det er viktig at brukerne av boligene blir hørt i denne saken, sier Nyhus.