annonse

Foreslår å legge ned tre skoler

Tre skoler
Tre skoler: Kommunalsjef Ingar Døhlen foreslår å legge ned tre barneskoler, Framtun, Østgård og Skogbygda.

Rådmannen la tirsdag fram sitt forslag til ny skolestruktur i Nes. Tre barneskoler er foreslått lagt ned.

Jan Erik Hæhre

- Rådmannen anbefaler en skolestruktur med seks barneskoler og to ungdomsskoler. Dette er i tråd med modell tre i «Kunnskapsgrunnlaget for framtidig skole- og barnehagestruktur 2017-2040», skriver rådmannen i sin vurdering. Kommunalsjef Ingar Døhlen er saksbehandler.

Rådmannens forslag går på at Framtun, Skogbygda og Østgård legges ned.

Minimum to klasser

Rådmannens forslag går ut på at det bygges en ny barneskole på Opaker/Herbergåsen som erstatter Skogbygda skole, en ny barneskole på Årnes som erstatter dagens Årnes og Østgård, og at elevene på Framtun fordeles på Auli og Fjellfoten skole. Skolene Fjellfoten og Fenstad bygges ut og rustes opp.

Som grunnlag for forslaget er rådmannens anbefaling om at alle skoler i Nes skal ha minimum to klasser på hvert trinn, såkalt to-parallell.

Neskollen skole

Døhlen legger i saken, som skal opp til behandling i formannskapet i mars, ikke skjul på at kommunen har en stor utfordring på Neskollen. Raumnes har tidligere påpekt at skolen er helt full, samtidig som det planlegges ytterligere utbygging i størrelsen 350 boliger på Neskollen.

- Rådmannen vil fremme en egen sak om Neskollen skole for å imøtekomme de umiddelbare behov for elevplasser for området Neskollen på kort og lang sikt, skriver Døhlen, og forklarer på den måten at utfordringene ikke er berørt i denne struktursaken som skal opp til behandling nå.

Nærskoleprinsippet

Døhlen peker også på at skolestruktur må ses i sammenheng med andre overordnede planer for Nes kommune.

I saken berører også Døhlen nærskoleprinsippet. Kommunen har fått en vurdering av dette hos Utdanningsdirektoratet, og det er klart at skolekretsgrenser ikke kan etableres uavhengig av nærskoleprinsippet.

- Nærskoleprinsippet er styrende og bestemmende for hvilken skole elevene har rett til å gå på, konstaterer Døhlen i saken.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.