annonse

Foreslår å flytte Auli til storkommunen

Mister Auli
Mister Auli: Om fylkesmannens forslag følges, vil Nes kommune miste Aulifeltet, som vil bli en ytterkant av en storkommune på Nedre Romerike.

Fylkesmannen foreslår å å justere grensene til at Aulifeltet blir en del av den nye storkommunen på Nedre Romerike.

Jan Erik Hæhre

- Aul er tett på Nedre Romerike, og vi støtter forslaget om at Aulifeltet flyttes fra Nes og blir en del av storkommunen på Nedre Romerike, sier Anne-Marie Vikla hos fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Onsdag la fylkesmannen fram sitt forslag til ny kommunestruktur i Akershus, og i utgangspunktet ser det altså ut til at Nes-politikerne har fått sitt ønske oppfylt: Nes skal bestå som egen kommune.

Deler opp kommunen

Men når vi går nærmere inn i dokumentene, finner vi at fylkesmannen faktisk foreslår å dele opp Nes kommune. Riktignok ikke i flere biter, men fylkesmannen foreslår en grensejustering som sender Auli inn i den nye storkommunen med Rælingen, Lørenskog, Skedsmo, Fet og Sørum.

Dette er i tråd med Sørums ønsker og forslag, men Nes har tidligere sagt at dette er uaktuelt.

Nærmere Lillestrøm?

Det er tydelig at fylkesmannen ikke kjenner området og regionen særlig godt. I rapporten som sendes av statsråd Jan Tore Sanner, skriver fylkesmannen følgende:

- Auli ligger i utkanten av Nes, og nærmere Nedre Romerike og regionsenteret Lillestrøm enn Årnes. Fylkesmannen støtter kommunene i at det mest hensiktsmessige er å samle tettstedet i én kommune.

Dette er direkte feil. Aulifeltet ligger 14,9 kilometer fra Årnes og 26,6 kilometer fra Lillestrøm.

Tettstedet det da snakkes om er Auli og Rånåsfoss, der det er anslått å bli omlag 5000 mennesker om få år. I dag bor det snaut 2800 mennesker i området, de aller fleste på Auli.

Grensejustering

- På grunn av den geografiske nærheten til Nedre Romerike, foreslår vi at grensen for en eventuell ny storkommune trekkes slik at Rånåsfoss/Auli blir liggende i den nye storkommunen på Nedre Romerike, skriver fylkesmannen i sin vurdering.