annonse

Fikk 250 000 kroner i tort og svie for å slutte, føler seg mobbet ut av kommunen

Føler seg mobbet
Føler seg mobbet: Etter et halvt år som leder for samferdsel og grønt mottok Kai Fjeldvang 250 000 kroner skattefritt pluss 30 000 i advokatutgifter av kommunen for å slutte. Pengene ble definert som tort og svie, og Fjeldvang føler at han ble mobbet ut av stillingen. (Foto: Thomas Frigård)
Kommentere ikke
Kommentere ikke: Personalsjef Martin Carlson Oterholt vil ikke kommentere tort og svie-beløpet Kai Fjeldvang fikk av kommunen. (Foto: Thomas Frigård)
Hadde samtale
Hadde samtale: Hovedverne- ombud Kjersti Aanrud Dalen opplever ikke at Kai Fjeldvang ble mobbet ut av kommunen. (Foto: Thomas Frigård)

I desember i fjor ble Kai Fjeldvang ansatt som formann på samferdsel og veg. Seks måneder senere mottok han 250 000 kroner skattefritt i tort og svie for å slutte.

Thomas Frigård

Årnes

- Allerede etter to-tre dager forsto jeg at her ble det tungt å være, og jeg følte meg motarbeidet fra første dag. Jeg fikk tidlig høre at enkeltpersoner hadde snakket dritt om meg allerede før jeg startet i jobben, sier Kai Fjeldvang.

Før jul i fjor ble han ansatt som formann for samferdsel og veg. Allerede kort tid etter ansettelsen var det uro i avdelingen. Det murret blant de ansatte, og kjemien mellom den nye lederen og de ansatte ble betegnet som utfordrende.

- Jeg opplevde at flere av de ansatte arbeidet sakte og var lite effektive. Jeg tok opp dette med ledelsen. Rett etter kom det falske beskyldninger mot meg fra de ansatte. Flere av de ansatte hadde søkt på stillingen jeg hadde fått, og jeg følte at de ville ha meg ut, sier Fjeldvang.

Opprettet personalsak

Etter fem måneder i jobben ble det opprettet en personalsak mot Kai Fjeldvang etter varsel fra de ansatte angående måten han fungerte på. Fjeldvang ble innkalt på møte med personalsjefen, og kommunen gjorde det klart at det enten var snakk om forbedring eller avvikling av arbeidsforholdet.

- Da jeg lånte med meg en bil hjem, som jeg hadde fått lov til, ble det plutselig opprettet personalsak mot meg. At ansatte som var sykemeldte lånte biler en hel helg, ble det ikke reagert på, sier Fjeldvang.

- Hindrer effektiv drift

I referatene fra møtene med personalsjefen kommer det fram at Fjeldvang mener at han blir boikottet, motarbeidet og mobbet av de ansatte, mens de ansatte har pekt på at det er Fjeldvang som snakket «dritt» om de ansatte og satte de opp mot hverandre.

- Jeg opplevde at de brukte tiden til andre ting enn å gjøre en jobb for innbyggerne i kommunen, og som leder kunne jeg ikke forsvare den måten å bruke skattebetalernes penger på. Jeg varslet om dette, men ledelsen støttet de ansatte. Jeg har aldri fått noe svar på hvordan mine varsel har blitt behandlet, sier Fjeldvang.

I referatene kommer det fram at han varslet kommunen om dårlig arbeidsmoral blant de ansatte, andre gjøremål i arbeidstiden, og ordrenekt. Han leverte inn avviksrapporter på oppdrag de ansatte ikke hadde utført. De ansatte leverte imidlertid også inn flere avviksmeldinger på Fjeldvang, der det beskrives at leder mobbet, munnhoggeri med ledelsen og dårlig trivsel. Flere av de ansatte varslet at de ville slutte på grunn av utfordringer med Fjeldvang. Ledelsen i kommunen stilte etter hvert spørsmål om Fjeldvang var rett mann til jobben, i mai fikk han forhåndsvarsel om oppsigelse.

- Du har overfor dine ansatte vist liten evne til å bygge tillit, motivere, vise selvinnsikt og lytte. Du har håndtert konflikter dårlig, skjelt ut og vært mistroisk mot dine medarbeidere, skrev personalsjefen i varslet om oppsigelse.

Gikk til advokat

Fjeldvang mener at ledelsen i kommunen ikke har våget å ettergå de varslene han leverte, og at kommunen derfor har konkludert med at det er han som var problemet. Da han fikk varsel om oppsigelse kontaktet han advokat.

- Da trakk kommunen sitt varsel, og de ville at jeg skulle fortsette i jobben og gå rundt og skryte av folk jeg mente ikke gjorde jobben sin, sier Fjeldvang.

I juni inngikk Fjeldvang først en degradering, og en uke senere ble partene enige om en fratredelsesavtale. I denne avtalen får Fjeldvang 250 000 kroner skattefritt av kommunen, og summen blir definert som tort og svie. Han får også dekket advokatutgifter for 30 000 kroner. Fjeldvang gikk deretter tilbake til sin gamle jobb.

- Mange har hørt om denne saken, men få kjenner min versjon. Ved å gi meg noe i tort og svie erkjenner kommunen langt på veg at de har behandlet meg dårlig, sier Fjeldvang.Mange har hørt om denne saken, men få kjenner min versjon.

- Forhåndsdømt

I drøftingsmøtet som ble holdt mellom Nes kommune og Kai Fjeldvang hadde sistnevnte med seg advokat Raymond Giltun. I møtereferatet vises det til at advokaten mente at det er sjelden man går til oppsigelse i forhold til lederproblemer og at det i denne saken ikke engang var grunnlag for en skriftlig advarsel mot Fjeldvang. Advokaten viste til et referat mellom to ledere i kommunen, der det kommer fram at en av lederne mener at de ansatte hadde forhåndsdømt Fjeldvang. Advokaten mente at kommunen ikke hadde grepet fatt i de ansatte, noe han mente var en viktig del av saken.

- Kai føler at for mye av problemet er lagt på ham. Han vil være ydmyk i forhold til å løse dette. Men det er vanskelig å vise ydmykhet når man er under press, uttalte advokaten ifølge referatet.

I det samme referatet viser personalsjefen at kommunen har fokus på Kai, men at de også følger også opp de andre ansatte. Det blir vist til at Fjeldvang har vært aggressiv i møter og har utagert.

- Jeg opplever Kai som arbeidsom og står på, men det fungerer ikke som leder. Det vil derfor være det beste for Nes kommune om Kai sluttet. Jeg tror også det er det beste for Kai å si opp selv, da vil han kunne gå ut av kommunen med hodet hevet, sa Oterholt i referatet. Deretter ble partene enige om at Fjeldvang skulle få en sluttpakke på 250 000 kroner, og den ble definert som tort og svie.

- Komplisert sak

Personalsjef i Nes kommune, Martin Carlson Oterholt, ønsker ikke å prosedere saken i pressen.

- Jeg ønsker ikke å prosedere personalsaker i pressen. Det gagner ingen. Jeg vil presisere at vi tar alle varsler på alvor, og sjekker ut alle forhold og følger opp eventuelle avvik, skriver Oterholt til Raumnes.

- Hva slags tort og svie er det Fjeldvang har blitt utsatt for, og hvorfor så høyt beløp?

- Generelt vil størrelsen på sluttavtaler avhenge av hvor godt en oppsigelse er fundamentert, vedkommendes alder og jobbmuligheter. Fjeldvang og Nes kommune har i dette tilfellet blitt enige om en sluttavtale. Innholdet i denne avtalen ønsker jeg ikke å kommentere, skriver Oterholt.

Hovedverneombud i kommunen, Kjersti Aanrud Dalen var involvert i saken. Hun opplever ikke at Fjeldvang har blitt mobbet ut av kommunen.

- Jeg opplever ikke at han ble mobbet ut av kommunen. Dette er en komplisert sak som har flere sider. Alle må bidra til å få et godt arbeidsmiljø, men en leder har et ekstra ansvar til å få ting til å fungere, sier Dalen.

- Fjeldvang mener han har varslet om kritikkverdige forhold?

- Jeg hadde en samtale med ham. Vi ble enige om dette var en personalsak, og at jeg ikke skulle ta saken videre som en varslingssak. Utover dette ønsker jeg ikke kommentere saken, sier Dalen.

Raumnes har også vært i kontakt med an av de ansatte på samferdsel og veg. Han viser til at de ansatte sendte flere varsler på Fjeldvangs ledelse, men han viser til at det er personalsjefen som har ført denne saken for kommunen.

- Kritikken Fjeldvang kommer med mot de ansatte ønsker jeg ikke å kommentere, sier den ansatte.

Forrige leder varslet

I fjor vår valgte daværende fagansvarlig for veg i Nes kommune, Erik Grenaker, å si opp sin stilling. Hovedårsaken til oppsigelsen var at han hadde rundet 67 år, men i sin oppsigelse varslet han om et ledelsesproblem i virksomheten.

- Min beslutning skyldes ikke bare oppnådd alder, men også uklar ledelse av kommunalteknikk de siste årene, og det er lite tilfredsstillende å jobbe under slike forhold, skrev Grenaker i sin oppsigelse.

Den tidligere lederen roste samtidig sine kolleger og det gode samholdet blant de ansatte. Personalsjef Martin Carlson Oterholt uttalte til Raumnes at Nes kommune setter pris på den jobben Grenaker har gjort for kommunen i mange år, men han satte ikke pris på noe av innholdet i hans oppsigelse.

- Jeg setter ikke pris på at han tar avskjed med å henge ut ledelsen på denne måten, skrev Oterholt til Raumnes.

Deretter ansatte kommunen Kai Fjeldvang som ny leder for samferdsel og veg. Dette førte altså til en rekke nye varsler.