annonse

Færre landbruksbranner i 2017

Brant ned
Brant ned: I 2013 brant låven på Vøyen gård ned til grunnen. Siden 2015 har det i Nes ikke blitt registrert større branner i låve, uthus, driftsbygninger eller fjøs. (Foto: Jan Erik Hæhre)
Avdelingsleder
Avdelingsleder: Ivar Husås i ØRBR. (Foto: Tommy Simon Norum)

I fjor ble 137 driftsbygninger i landbruket skadet i brann. Dette er 30 prosent lavere enn gjennomsnittet de fem siste årene.

Tommy Simon Norum

– Landbrukets brannvernkomité har satset på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera i driftsbygninger, etter det ble påvist at to av tre branntilløp i landbruket har en elektrisk årsak, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Siden 2014 har 2500 bønder, hovedsakelig husdyrprodusenter, gjennomført denne formen for el-kontroll og utbedret brannfarlige avvik.

De 137 driftsbygningene som i fjor ble skadet i brann, er 30 prosent lavere enn gjennomsnittlig antall branner de fem siste årene. Dette er tall for hele landet.

– For første gang hadde driftsbygninger lavere utbetalinger for brannskader enn bolighus på gårdsbruk, står det i pressemeldingen.

Siden elektriske feil er en viktig årsak også for boligbranner, vil el-kontroll med varmesøkende kamera også bli innført for bolighus i landbruket.

Egen kampanje

Ivar Husås, avdelingssjef for forebyggende avdeling ved Øvre Romerike brann- og redning, kjenner ikke tallene i pressemeldingen, men kan fortelle at det satses mot brannforebygging i landbruket.

– Vi har det i fireårsplanene våre å kjøre en kampanje mot landbruket, forteller Husås.

Siden 1. januar 2015 har ØRBR registrert seks branner i låver, større uthus, driftsbygninger og fjøs, der en av brannene fant sted i Nes. I oktober 2017 ble det mindre skader på ei korntørke som følge av brann.

Satsing på kontroll

– Vi ser nå resultatene av satsingen på el-kontroll i landbruket, at mange bønder har tatt kurs og sertifikat og at flere har installert varsling om brann på mobil. Dette reduserer faren for brann i samband med arbeidet på gården, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Et nytt krav i 2017 krevde varsling av brann til mobiltelefonen, noe mange husdyrbønder har montert.

– Bonden skal ha en trygg arbeidsplass, og satsing på forebyggende arbeid fungerer. Jeg er glad for at kontrollformen nå blir utvidet til også å omfatte bolighus på gårdsbruk, sier Dale.

tommy@raumnes.no