annonse

Får ikke bruke Kanmer

Klare regler
Klare regler: Mina Østmo Rabo, kommuneadvokat i Nes, slår fast at reglene er klare. (Foto: Jan Erik Hæhre)

Å kjøpe tjenester av Kanmer er underlagt de samme regler som kjøp av andre tjenester i kommunen.

Jan Erik Hæhre

Det slår kommunens advokat, Mina Østmo Rabo, fast. Hun legger nå fram for formannskapet en sak som oppfølger til budsjettvedtaket i desember.

– Der hvor det likevel må kjøpes tjenester, og dette er i henhold til regelverk for offentlige anskaffelser, skal kommunen kjøpe tjenester av Kanmer, vedtok kommunestyret i desember.

Selvstendig rettssubjekt

– Kanmer er et AS, og derfor et selvstendig rettssubjekt, selv om det er heleid av kommunen. Kanmer er dermed å anse som en kommersiell aktør på lik linje med andre kommersielle aktører i markedet, slår Rabo fast.

Dermed gjelder forskriften om offentlige anskaffelser. Dersom verdien på en kontrakt overstiger 100 000 kroner, uten moms, er kjøpet omfattet av forskriften.

Det finnes en unntaksregel. men da må tre vilkår oppfylles, og det klarer ikke kommunen i denne settingen.

Terskelverdi på 100 000

Rabo peker på at kommunen kan inngå avtale om enkeltoppdrag om verdien er under 100 000 kroner. Advokaten påpeker imidlertid at det ikke er lov å systematisk dele opp planlagte likeartede oppdrag for å komme under terskelverdien på 100 000 kroner.

Rabo slår dermed fast at Kanmer må konkurrere om oppdrag på lik linje med andre virksomheter. Rabo mener politikerne må oppfordre Kanmer til å delta på anbud.