annonse

Erik kommer snart ut av fengsel, han fremmer en bønn til politikerne om å få en sjanse

Ber om en sjanse
Ber om en sjanse: Erik Sandnes soner en dom og har brukt tiden til å bli rusfri. Nå frykter han at han blir løslatt uten på ha en bolig å gå til. Han ber politikerne om å få en sjanse. (Foto: Thomas Frigård)
Reagerer
Reagerer: Politikerne har, etter anbefaling fra rådmannen, vedtatt at PU-boligene skal stå tomme i 2015, påpeker Tove Nyhus (Frp). (Foto: Thomas Frigård)

Etter et langt liv med rusmisbruk har Erik Sandnes klart å bli rusfri under soningen av en dom på 15 måneder. Men når han slipper ut av fengsel frykter han å være bostedsløs. Han kommer nå med en bønn om hjelp fra politikerne.

Thomas Frigård

Årnes

- Jeg har vedtak om at jeg skal få en kommunal bolig, men i tre år og ni måneder har jeg stått på vent. Når jeg slipper ut i april er jeg redd jeg ikke har en bolig å flytte inn i. Da er jeg redd all den jobben som er gjort for å få meg rusfri vært forgjeves, sier Erik Sandnes.

Bestemte seg

Nesbuen soner for øyeblikket en fengselsdom på 15 måneder for rusrelatert kriminalitet, og han soner i Frelsesarmeens soningsinstitusjon Elevator i Oslo. Her får han bo-, sosial- og arbeidstrening. Sandnes har brukt soningen til å få skikk på livet sitt, og han er nå rusfri og motivert til å få orden på livet.

- Jeg har drevet med rus siden midten av 1980-tallet, og den siste tiden har jeg bodd på Gorolund. Jeg fikk opp øynene om at enten må jeg ta tak i meg selv, eller så går det til helvete. Da jeg skulle inn og sone bestemte jeg meg for å få orden på livet mitt, og jeg har klart det bra. Det eneste jeg nå er redd for er at når jeg kommer ut må jeg bo i en campinghytte. Noe annet har ikke kommunen å tilby, og da er vegen tilbake til gamle vaner kort, sier Sandnes.

Hvorfor bruke millioner?

Han er topp motivert for å begynne et nytt liv, men han er redd for at manglende bolig skal knekke drømmen om et nytt liv. Nes kommune har nemlig kun midlertidige boliger i brakker på Gorolund eller campinghytter å tilby. Dette til tross for at kommunen har en vedtatt strategi om at «alle skal ha et trygt sted å bo». Sandnes har skrevet et brev til alle politikerne i Nes, og her fremmer han en bønn om at de gir mennesker som har gjennomgått rehabilitering en sjanse.

- Bør ikke mennesker som har gått gjennom en rehabilitering gis en sjanse. Hvorfor skal samfunnet bruke millioner av kroner på rusbehandling og rehabilitering hvis vi som har vært gjennom dette skal snuble på målstreken, i det vi skal tilbake til et vanlig liv i kommunen, skriver Sandnes til politikerne.

Gitt livet en sjanse

I brevet til politikerne viser han til at han har bodd i Nes i 50 år, og at han i flere tiår har slitt med rusproblemer. Han viser til at det er flere i hans situasjon, og han peker på at han har lagt ned en stor innsats for å få livet på rett kjøl under soningen.

- Jeg har gitt livet en ny sjanse, dag etter dag har jeg takket nei til tilbud om rus og ja til alle tilbud om hjelp. Dette er en stor seier for meg, og jeg er klar for å fortsette med dette også når jeg kommer ut i april, skriver Sandnes.

Politikerne vedtar

Han viser til at han i september 2017 fikk et vedtak om at han skal få en kommunal bolig, men han har fått beskjed fra kommunen om at det ikke finnes ledige kommunale boliger. Han står på venteliste, og han viser til at han de siste sju årene har bodd i midlertidige boliger i fem år og tre måneder.

- Jeg har hørt at det er politikerne som må vedta å skaffe bolig til den gruppen mennesker boligkontoret mener jeg tilhører. Så hvilken gruppe tilhører jeg. Jeg har brukt rusmidler. Jeg har begått kriminalitet. Men jeg gjør det ikke lenger nå. Jeg er en rusfri mann fra Årnes på 51 år, som på grunn av min helse og historikk trenger et sted å bo, skriver Sandnes til politikerne.

Avhengig av hjelp

Han viser også til at han med sin historikk har null sjanse til å få leie bolig på det private markedet.

- Etter år med rusmisbruk er det så godt som umulig å finne en bolig på det private markedet, så jeg er helt avhengig av hjelp av kommunen, skriver Sandnes.

Han viser også til at en Stortingsmelding peker på at en lovbryter som gjør sitt beste for å komme på beina skal få all mulig støtte, som blant annet bolig.

- Jeg håper politikerne kan ha fokus på dette problemet, og så håper jeg å ikke bli løslatt uten å ha en bolig å gå til, skriver han.

Frp med forslag

Ordfører Grete Sjøli (Ap) synes det er flott å lese at Sandnes har gjort en egeninnsats for å få et bedre liv. Hun legger til at hun ikke kan kommentere enkeltsaker.

- Det jobbes tverrfaglig for å finne egnede boliger til alle som søker. Formannskaper behandler klager, skriver ordføreren til Raumnes.

Tove Nyhus (Frp) synes det er modig gjort av Sandnes å stå fram med sin historie og sende brevet til politikerne.

- Det står stor respekt av det initiativet Sandnes har tatt, og det han peker på er atter en bekreftelse på at nå må vi gjøre noe, og ikke bare prate om det. Vi har snakket om det lenge, men det skjer ikke noe, sier Nyhus.

Hun kan ikke love Sandnes en kommunal bolig, men hun lover å foreslå en løsning som vil bety at det bygges nye rusboliger på Gorolund i løpet av kort tid.

- Vi vil fremme et forslag i formannskapet om at private skal bygge rusboliger på Gorolund. Hvis kommunen skal kjøpe Gorolund-tomta og bygge vil det ta vinter og vår før det blir realisert. Får vi flertall for vårt forlag kan det komme nye og permanente boliger på Gorolund i løpet av kort tid, sier Nyhus.

Bortkastet rehabilitering?

Soningsinstitusjonen Elevator viser til at en fast bolig er helt avgjørende for tidligere rusmisbrukere som skal ut fra soning.

- Vi ser at det er helt vesentlig for tidligere rusmisbrukere å ha en fast bolig å gå til når de er rusfrie og skal løslates fra soning. Overgangen fra institusjon ut i samfunnet er sårbar, de midlertidige løsningene er ofte rusbelastet og mange klarer ikke denne utfordringen, sier sosialfaglig leder ved soningsinstitusjonen Elevator i Oslo, Martine Howden.

Hun viser til at Sandnes tidligere har stått nesten fire år på venteliste for å få en kommunal bolig, og at kommunen nå uttaler at de ikke har kommunale boliger å tilby.

- Kommunen har gitt beskjed om at de kan tilby ham en campinghytte, og dette er ikke en god løsning, sier Howden.

Hun forteller at de fleste kommuner prioriterer å tilby personer med samme bakgrunn som Sandnes en kommunal bolig.

- Samfunnet bruker betydelig med midler for å rehablitere Erik. Han har fått hjelp med rusmestring, økonomi, arbeidstrening og helse under soning. Det er trist at kommunen da ikke klarer å stille med kommunal bolig, når man vet at dette er helt elementært for å lykkes. Det er forståelig at midlertidige boliger må benyttes i noen tilfeller, men da skal det være kortvarig. Vi er bekymret for at Erik skal måtte vente like lenge denne gangen, og da risikerer vi at den innsatsen han og Kriminalomsorgen har lagt ned i rehabilitering er bortkastet, sier Howden.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.