Raumnes

Nyheter

«Er det en kommunal oppgave å arrangere en motorfestival midt i Årnes sentrum?»

«Er det en kommunal oppgave å arrangere en motorfestival midt i Årnes sentrum?»

«For å ha en felles identitet som nesbuer er vi avhengig av felles møtepunkter», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Er det en kommunal oppgave å arrangere en motorfestival midt i Årnes sentrum? Skal kommunalt ansatte bruke tiden sin på å stelle istand folkefester?

Spørsmålet er betimelig å stille etter at «Motordilla» nærmest tok beslag på hele Årnes sentrum sist lørdag. Vi mener at svaret på det er et rungende JA. Det er kanskje ikke en oppgave som tradisjonelt er forbundet med hva kulturetaten i en kommune skal arbeide med. Men det er arrangementer som gir en merverdi for alle innbyggerne i Nes.

Kulturetaten i en kommune har tradisjonelt vært opptatt med å drifte kulturskole, bygdekino og å støtte maleriutstillinger. I Nes blir kultur sett på med et bredere blikk, der kulturetat, kulturhus og bibliotek jobber sammen med tradisjonelle og utradisjonelle uttrykk. Kultur handler jo ikke bare om det vi tradisjonelt omtaler som finkultur, med kunstutstillinger og klassisk musikk. Kultur handler om aktiviteter, arrangementer og forestillinger som gir oss felles referanser.

For å ha en felles identitet som nesbuer er vi avhengig av felles møtepunkter. Vi trenger å gjøre og oppleve noe sammen, på tvers av skillelinjer. Arrangementene i bygdesenteret på Årnes er derfor viktige kulturskapere i Nes. Årnesdagene er et kommersielle arrangement som det er naturlig at handelsstanden står bak. Men for Motordilla, Brød og cirkus og Vegalangs for den saks skyld, er den kommersielle interessen så liten at andre må stå for arrangementet.

Vi håper politikerne ser effekten av at vi har ansatte i kulturetaten, både fra kulturhuset og biblioteket, som ser muligheter og lager arrangementer som samler nesbuene. Å lage gode møteplasser for innbyggerne mener vi er en offentlig oppgave.

fred.gjestad@raumnes.no