annonse

Eneste avis på Romerike med vekst i papirabonnenter

Vekst
Vekst: Raumnes opplever, som eneste avis på Romerike, vekst i opplaget på papir. Redaktør Fred C. Gjestad opplever en positiv trend inn i avisas jubileumsår. (Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen)
Flere kasser
Flere kasser: Raumnes havner nå i flere postkasser etter en fin vekst i papiropplaget i 2016.

Raumnes-redaktør Fred Gjestad kan smile. Som eneste avis på Romerike har Raumnes vekst i antall papirabonnenter.

Jan Erik Hæhre

Tirsdag kom de offisielle opplagstallene, som viser at Raumnes har snudd en negativ trend. Etter noen år med moderat nedgang i abonnementstallene, økte Raumnes opplaget på papir i 2016.

Det offisielle opplagstallet i 2016 for Raumnes ble 5250.

- Raumnes har hatt en sterk posisjon i Nes siden oppstarten i 1947, og både leser- og opplagstallene viser at vi fortsatt betyr mye for innbyggerne i Nes, sier Gjestad om opplagstallene.

Et gjennomsnitt

Raumnes-redaktøren forteller at opplagstallene viser et gjennomsnitt av fjoråret. Raumnes har gått inn i et jubileumsår, Raumnes runder 70 år i juli, med en positiv utvikling.

- Våre interne tall viser at veksten er langt sterkere enn det opplagstallet gir uttrykk for, sier Gjestad, og signalisere at veksten har fortsatt inn i 2017.

Digital vekst

Ingen andre aviser på Romerike har vekst i papiropplaget. Romerikes største avis, Romerikes Blad, har et fall i papirabonnenter på 1508, og har et godkjent papiropplag på 22 175.

Romerikes Blad har imidlertid vekst i antall digitale abonnenter, som gir en samlet endring i netto opplag på 933. De øvrige naboavisene til Raumnes har en negativ endring i netto opplag.

- Spesielt gledelig

- Det er spesielt gledelig med framgang for papiravisen, der de fleste andre aviser har en tilbakegang. I vår region er vi den eneste avisen som har framgang på papiravisen, og det er kun Romerikes Blad som har en større økning enn Raumnes om vi også tar med digitalabonnentene, sier Gjestad.

I jubileumsåret er det altså en positiv utvikling for Raumnes, og Gjestad er opptatt av at det er viktig for Raumnes å leve i takt med innbyggerne.

- Vår journalistikk skal oppleves som relevant og nyttig i innbyggernes hverdagsliv. Hver eneste dag jobber vi for å være i takt med innbyggerne i Nes. Når flere både abonnerer og leser oss, er det et sterkt signal om at vi lykkes med det, avslutter Gjestad.