annonse

Drøfter i dag om Auli fortsatt skal være en del av Nes

RA201710171129942AR.jpg
I dag, mandag, diskuterer fylkesmannen og kommunene om hvorvidt det skal gjennomføres en grensejustering mellom Nes og Sørum. På dette bildet går Nes-ordfører Grete Sjøli (til høyre) og Sørum-ordfører Marianne Grimstad Hansen i det aktuelle området. (Foto: Jan Erik Hæhre)

Fylkesmannen har invitert Nes og Sørum til et oppfølgingsmøte om grensejusteringer i dag, mandag.

John Arne Paulsen

Sammen med representanter for kommunene skal Fylkesmannen drøfte foreløpige resultater fra kommunenes kunnskapsgrunnlag og planlegger vegen videre.

Kommunenes kunnskapsgrunnlag skal være ferdig i midten av desember. Fylkesmannen sender disse samlet ut til en bred høring i januar. Vi ser for oss en tre ukers høringsfrist.

På mandagens møte skal partene også drøfte hvordan man skal gjennomføre felles folkemøter der kommunene kan presentere kunnskapsgrunnlaget for innbyggerne og få svar på spørsmål i forbindelse med høringen. Fylkesmannen vil stille på folkemøtene sammen med kommunene.

Fylkesmannen har anskaffet fageksperter til å gjennomføre en innbyggerundersøkelse med innbyggere som blir direkte berørte av en eventuell grensejustering. Undersøkelsen gjennomføres av Opinion og starter i slutten av januar. Ferdig rapport skal være ferdig og oversendt Fylkesmannen i uke 8 neste år.