annonse

- Denne oppussingen er skadelig

Mener Leca-blokker ikke holder
Mener Leca-blokker ikke holder: Fortidsminneforeningen reagerer blant annet på at soppskadde laftestokker er erstattet med Leca isoblokker. (Foto: John Arne Paulsen)
Klager igjen
Klager igjen: Ola H. Fjeldheim i Fortidsminneforeningen aksepterer ikke Nes kommunes nye tillatelse. (Foto: Jan Erik Hæhre)
"Unntatt offentligheten"
"Unntatt offentligheten": Etter kommunens nye tillatelse har arbeidene foregått bak "lukkede vegger". (Foto: John Arne Paulsen)

- Dette er jo noe langt mer enn sanering av hussopp. Dette er skadelige endringer av vesentlige deler av et verneverdig bygg.

John Arne Paulsen

årnes

Ola H. Fjeldheim hevder dette i en ny klage til Nes kommune på det som nå skjer med stasjonsbygningen på Årnes. Fjeldheim er generalsekretær i Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus.

Det var Fjeldheim som tidligere i sommer sørget for stopp i Bane Nor Eiendoms arbeider med bygningen. Det oppnådde han gjennom et klagebrev som førte til stoppordre fra kommunen.

Peker på hussopp-problem

Nå har kommunen tillatt Bane Nor Eiendom å fortsette arbeidet fordi, som kommunens selv formulerer det; «kommunen anser at det er avgjørende at sanering av hussopp fortsetter umiddelbart. Det gis derfor tillatelse til å utføre arbeidene som omsøkt».

Dette fostret altså en ny klage.

- Tiltakene som er igangsatt er så omfattende at de vil få varige konsekvenser for bygningen, både bruksmessig og kulturhistorisk. Det handler om omfattende reparasjoner av bygningens hovedkonstruksjon, påpeker Fjeldheim.

Han viser til en landsverneplan for tidligere Jernbaneverket, som sist ble ajourført i april 2015.

- Den skal være førende for Bane NORs prioriteringer. Årnes stasjon er i seg selv ikke fredet, men de kulturhistoriske verdiene er sikret blant annet gjennom bevaringsregulering, påpeker Fjeldheim, og viser til at både reguleringsplan for stasjonen og verneplanen er tydelige på et viktig punkt.

Lecablokker

- Det er at Årnes Stasjon, dens funksjon og dens kulturhistoriske verdier, skal ivaretas og utvikles, fastslår Fjeldheim.

Han stiller seg blant annet kritisk til at laftestokker fjernes og erstattes med Leca isoblokk, og at de opprinnelige kjellerne gjenfylles.

- En ivaretakelse av et historisk bygg skjer blant annet ved at bygningens konstruksjonsmåte bevares. Denne er en vesentlig del av den kulturhistoriske verdien, påpeker Fjeldheim.

Vil ha full stopp

Fortidsminneforeningen ber om at denne nye klagen gis oppsettende virkning til det er tatt endelig stilling til den. Det vil i så fall bety full stopp, altså at kommunens nye tillatelse ikke er gjeldende før eventuelt etter at den nye klagen fra Fortidsminneforeningen er ferdig behandlet.

Også Pål Walstad har som privatperson engasjert seg kraftig i det som nå skjer med stasjonsbygningen. Han viser til at Akershus fylkeskommune etter befaring har frarådet Bane Nor Eiendom å gjennomføre de planlagte tiltakene.

- På tross av dette gir Nes kommune tillatelse til å fortsette. Selv om det er vedtatt en klagefrist skal det kunne fortsettes innen klagefristen! Hva er grunnen til å ha en klagefrist, ja til og med utsatt klagefrist, når det likevel kan fortsettes? spør Walstad i en ny epost til Nes kommune.

Vi lyktes ikke å få en kommentar fra Nes kommunes saksbehandler før denne utgaven av Raumnes var ferdig produsert i går.

Årnes Stasjon, dens funksjon og dens kulturhistoriske verdier, skal ivaretas og utvikles.

Ola H. Fjeldheim, Fortidsminneforeningen Oslo Akershus