annonse

Campus Nes blir ikke nevnt i forslaget til kommunedelplan Årnes

Ikke nevnt
Ikke nevnt: Campus Nes og dagens stadionområde som boliger har vært tema flere ganger. I forslaget til KDP Årnes er det imidlertid merkelig stille om saken, og det tar R&Å-leder Thomas Sann til etterretning.

KDP Årnes-forslaget sier lite om dagens stadionområde eller Campus Nes-prosjektet. Det tar R&Å-leder Thomas Sann som et tydelig tegn.

Jan Erik Hæhre

Årnes stadion

- Det er et tydelig tegn på at dette prosjektet ikke prioriteres, sier Sann som leder av R&Å. Han vet ikke om det er en stilltiende avtale mellom posisjonspartiene eller om man rett og slett ikke ønsker å prioritere dette prosjektet.

- Det er vanskelig å si. Til nå har bare Sp flagget sitt syn, konstaterer Sann.

Han minner om at Campus Nes er noe langt mer enn bare å bygge et nytt idrettsanlegg for R&Å. Det handler om boligutvikling på sentrumsnære tomter, dersom idrettsanlegget flyttes til Kjushagen.

- Styret i R&Å har ikke endret mening, vi mener den beste løsningen arealmessig og med tanke på utviklingen de neste tiårene er å utvikle dette Campus-prosjektet, sier Sann.

Nødvendig del av planen

Sann og R&Å tar det som har skjedd til nå som et tegn på at de ønsker å prioritere andre ting høyere enn Campus-prosjektet. Han er imidlertid litt overrasket over at Campus og stadionområdet ikke er nevneverdig berørt i planforslaget.

- Når man skal utvikle Årnes sentrum, så mener vi dagens stadionområde er en nødvendig del av planen. Så får vi se hvor stor den politiske viljen er, sier R&Å-lederen.

Utvikle dagens stadion

Han registrerer at politikerne kjøpte seg en måned ekstra tid for å komme med sine innspill før KDP-forslaget legges ut på høring. han er spent på om partiene vil si noe om planen.

- Kommer det ikke noen innspill som blir med i planforslaget, må vi bare innse at Campus-prosjektet er et godt stykke unna realisering. Det må vi forholde oss til, og da må vi ser på en mulig utvikling av dagens stadionområde, sier Sann.

Han peker da på en annen utfordring, kommer utviklingen på dagens stadionområde er klubben avhengig av å ha grusbanen tilgjengelig for å dekke klubbens behov.

- Vi må også se på mulighetene for å legge kunstgress på grusbanen. behovet er absolutt til stede, slår Sann fast.

Han slår fast at klubben sliter med plassmangel, hovedsakelig for fotballen. I tillegg er det avgjørende å få på plass et nytt klubbhus med nye garderober.

Trenger mer halltid

- Om politikerne vedtar å bygge ut grusbanen, setter det idrettslaget i en utfordrende situasjon, sier Sann.

Han peker videre på at det ikke bare er fotballen som sliter. Også håndballgruppa har en utfordrende situasjon.

- Det er alltid mangel på treningstid, og vi kunne fylt to haller bare på Årnes. Nes er av de dårligste i Akershus når det gjelder hallkapasitet, sier Sann.

Han registrerer at det kan komme hall på Auli og vil komme hall i Vormsund, og dette vil selvsagt hjelpe mye.

- Det vil trolig frigjøre noe treningstid i Neshallen. Samtidig er den snart 35 år gamle hallen begynt å bli sliten, sier Sann, som er spent på om politikerne vil si noe om dette i KDP Årnes.