annonse

Bygger flomvoll på Årnes

I beredskap
I beredskap: Beredskapskoordinator i Nes kommune, Elisabeth Frøyland, og utrykningsleder i Øvre Romerike brann og redning, Christian Berg Hansen, følger flomsituasjonen nøye. Bak dem bygges flomvollen. (Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen)

Glomma fortsetter å stige. Nå bygges flomvoll. Enkelte innbyggere har fått hjelp til å flytte fra husene sine.

Lisbet Bekkeli Amundsen

Glomma har steget over ti centimeter på Årnes siden lørdag morgen, og den fortsetter å stige.

– Glomma kommer inn her nå. Elva stiger fortsatt og vil trolig gjøre det framover, sier beredskapskoordinator i Nes, Elisabeth Frøyland.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) varslet lørdag morgen flomfare på rødt nivå i Glomma fram til samløpet med Vorma. Nes kommune har satt i verk tiltak, som blant annet bygging av flomvoll for å hindre vannet i å komme inn på utsatte områder i sentrum.

Flomtopp de nærmeste dagene

– Det er kommet litt vage signaler fra NVE, men det antydes en flomtopp de nærmeste dagene. Men det er vanskelig å angi akkurat når flommen vil være på det høyeste, sier Frøyland.

NTB opplyser at vannføringen i Glomma ved Elverum har sunket marginalt natt til lørdag, men i Mjøsa stiger vannet fortsatt.

– Gudbrandsdalslågen fyller nå opp Mjøsa, noe som vil gi økt press på Vorma. Vi tar høyde for en flomsituasjon til over pinse, sier Frøyland.

Hun anbefaler nesbuene å følge med på de rådene som gis av NVE.

– Pass på å sikre gjenstander. Når elva kommer er det for sent, sier Frøyland og anbefaler i tillegg folk å holde seg unna elva.

Innbyggere evakuert

Flere eiendommer, spesielt i området rundt Haga, Bodding og Udnes, men også på Årnes og videre oppover elva er berørt av flommen. Enkelte innbyggere har fått hjelp av hjemmetjenesten til å flytte midlertidig inn i Leirvegen på Runni.

– Vi er framoverlent i forhold til å gi folk hjelp, sier Frøyland.

Hun opplyser at Øvre Romerike brann og redning er en god samarbeidspartner.

– Vi har tett dialog med kommunen og tar de oppdragene som måtte komme. Foreløpig har vi ikke hatt noen pumpeoppdrag, sier utrykningsleder Christian Berg Hansen.

I tillegg følger Statens vegvesen situasjonen nøye og foretar nødvendige tiltak. Foreløpig er ingen veger stengt. Jernbaneundergangen på Årnes er et område som følges spesielt, og ved ti centimeter vann i vegbanen her starter vegvesenet med heving av vegbanen. Under flommen i 2013 ble jernbaneundergangen på Årnes fylt opp 60 centimeter.

– Vi har mye mannskap i beredskap, og vi har gode medspillere. I tillegg kan vi spille på ressurser fra sivilforsvaret og heimevernet, men jeg tror ikke det blir behov for det, sier Frøyland.

Glad for tiltak

En av dem som følger spent med på vannføringen er Terje Nilsen, butikksjef i Spar ved brua på Årnes.

– Det er flott at de setter i gang tiltak. Elva har steget veldig, og det skal ikke mye til før det flyter inn på plassen her. Denne vollen kan det nok bli bruk for, sier han.

lisbet@raumnes.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.