annonse

- Bidrar til å svekke tilliten til administrasjonen

Kritisk
Kritisk: Tidligere leder av kontrollutvalget, Lars Erik Aas Nygård, er kritisk til at kontrollutvalget ikke ble gjort kjent med de juridiske vurderingene som konkluderer med at formannskapets vedtak er ugyldig. Han mener dette svekker tilliten til administrasjonen. (Foto: Jan Espen Mathisen)
Informerte ikke
Informerte ikke: Rådmann Johnny Pedersen har uttalt at det ikke er hans oppgave å informere kontrollutvalget om ugyldige vedtak. (Foto: Thomas Frigård)

Kontrollutvalget ble aldri gjort oppmerksom på at to juridiske vurderinger konkluderer med at formannskapets vedtak er ugyldig. Det liker tidligere leder av kontrollutvalget, Lars Erik Aas Nygård dårlig.

Thomas Frigård

Årnes

- Kontrollutvalget var ikke kjent med de juridiske vurderingene, og det var muligens ikke tilfeldig. Vurderingene har bare vært kjent i en mindre krets, og det er ikke bra, sier tidligere leder av kontrollutvalget, Lars Erik Aas Nygård.

-Svekker tilliten

I ett år har administrasjonen sittet på to juridiske vurderinger som begge konkluderer med at gebyrreduksjonen på 400 000 kroner som kommunen ga Nes Arena er ugyldig. Rådmannen har uttalt at han informerte tidligere ordfører og varaordfører om vurderingene, men både ordfører og varaordfører avviser dette. Ingen av politikerne i formannskapet kjente til vurderingene, og kontrollutvalget har heller ikke blitt informert om de juridiske vurderingene.

- Det er uklart om ordfører var kjent med dette også. Vurderingene er viktig dokumentasjon og når slike dokumenter skjules bidrar det til å svekke tilliten til administrasjonen, sier Aas Nygård.

Plikt til å gå videre

Rådmannen har til Raumnes uttalt at det er kommunestyret som er det øverste tilsynet med kommunal forvaltning, det ikke er rådmannens oppgave å ta et vedtak videre til kontrollutvalget. Det løpende tilsynet skal imidlertid utføres av kontrollutvalget.

- Når rådmann og ordfører blir gjort oppmerksom på at et vedtak trolig er ugyldig, har de plikt til å gå videre med saken, sier Aas Nygård.

- Burde ringt noen bjeller

- Rådmannens saksutredning var tydelig. Burde ikke kontrollutvalget på eget initiativ ha vurdert lovligheten av formannskapets vedtak?

- Det burde nok ha ringt noen bjeller for politikerne når de valgte å fravike rådmannens innstilling i denne saken, sier Aas Nygård.

Ringte ingen bjeller

- Burde det ikke har ringt noen bjeller for kontrollutvalget også?

- Vi følger ikke opp alle enkeltvedtak som blir gjort i formannskapet og kommunestyret, og det er ikke vår jobb å kontrollere kommunestyret. Kontrollutvalget gjør kun en jobb for kommunestyret for å avlaste dette, sier Aas Nygård.

- Ikke holdbart

Den åtte sider lange juridiske vurderingen til Kvale Advokatbyrå DA er ikke å oppdrive i journalsystemet til Nes kommune. Denne juridiske dokumentasjonen ble nemlig aldri journalført av administrasjonen. Dette er Aas Nygård kritisk til.

- At en av disse juridiske vurderingene ikke ble journalført er ikke holdbart, sier Aas Nygård.

Han har diskutert saken med den nye lederen av kontrollutvalget, og han anbefaler at saken må følges opp.

- Dette er en sak som bør følges opp videre, sier Aas Nygård.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.