annonse

Betydelig nedgang i driftsinntektene

Negativt
Negativt: Styreleder i Esval Miljøpark, Hogne Røysheim, leverer negative tall for Esval Miljøpark. (Foto: Jan Erik Hæhre)

Esval Miljøpark AS leverte underskudd i 2017, og starten på 2018 ser enda mørkere ut økonomisk.

Jan Erik Hæhre

Det viser tallene fra første tertialrapport (årets fire første måneder) og regnskapet for 2017. Begge sakene skal behandles i formannskap og kommunestyre før sommerferien.

Økonomirapporten per utgangen av april viser et avvik i negativ retning på drøye 3,3 millioner kroner. Tallene for 2017 viseret lite underskudd på 94 211 kroner, etter at kommunen har fått sine seks millioner kroner i utbytte.

Stort inntektsfall

I økonomirapporten for første tertial går det fram at inntektene er bare en tredjedel av budsjett. Miljøparken budsjetterte med 8,4 millioner kroner inn i årets fire første måneder, men bokførte bare 2,9 millioner kroner i inntekter.

Da hjelper det bare litt at utgiftene er redusert. Miljøparken brukte 1,9 millioner kroner mindre enn budsjettert. Dermed reduserte de det foreløpige driftsresultatet til minus 3,3 millioner kroner.

Daglig leder Johnny Eriksen skriver følgende i sin forklaring på tertialrapporten:

– På grunn av kald og snørik vinter har det vært lite byggeaktivitet i januar og februar. Aktiviteten tok seg opp i mars/april.

Han skriver videre at de har tro på at de kan nå det økonomiske målet for 2018. Det krever økt aktivitet, og en forsinket oppstart av jordrenseanlegget, som igjen gir økt behov for deponering. Det vil Esval Miljøpark tjene penger på.

Lavere inntekter

– Men vi er avhengig av suksess i markedet og der er det sterk konkurranse om dagen, skriver Eriksen. Han erkjenner at det blir tøft å nå målet, med de har fortsatt troen.

Nedgangen i inntekter så langt i år kan muligens forklares, men er også en del av en trend for miljøparken. Det har også tidligere vært varslet et tøft 2018 for parken.

I 2017 bokførte de et negativt resultat på 94 211 kroner. Vel så interessant er det at inntektene lå 5,4 millioner under opprinnelig budsjett. Samtidig økte utgiftene 1,6 millioner sammenliknet med budsjett. Dette ga et negativt brutto driftsresultat på seks millioner kroner, og et netto driftsresultat på minus 2,9 millioner kroner.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.