annonse

Beskriver Esvalframtida som usikker uten nye avtaler

Begrenset
Begrenset: Daglig leder Jonny Eriksen (t.v.) og styreleder Hogne Røisheim i Esval Miljøpark KF konstaterer at Esval har kun få år igjen å leve om det ikke gjøres grep, og ett av grepene kan altså være et jordrense- anlegg. Uten disse inntektene må Esvals driftsutgifter legges inn i kommunens driftsbudsjett i framtida. (Foto: Jan Erik Hæhre)
Med og uten
Med og uten: Her vises Esvals framtid med (blå strek) og uten (rød strek) Nes Miljøpark AS som skal stå for jordrensingen.

- Den røde linja i grafen er svaret på hva som skjer om driften av Esval fortsetter som i dag.

Jan Erik Hæhre

Det var svaret fra styreleder Hogne Røisheim og daglig leder Jonny Eriksen på spørsmål om hva som skjer med Esval Miljøpark KF om politikerne sier nei til etableringen av Nes Miljøpark AS. Et eventuelt nytt selskap skal overta jordrensing som miljøparken driver med i dag, og skal forlenge deponiets levetid betydelig samt gi et solid bidrag til etterdriften av det gamle deponiet på Esval.

Savner regnestykket

Uttalelsen fra ledelsen på Esval var svar på spørsmålet fra Odd Hagen (KrF).

- Jeg savner et regnestykke. Hva om vi som politikere sier nei. Slik jeg har forstått det, vil det regnestykket være langt mer alvorlig, sa Hagen i formannskapsmøte sist uke.

For etableringen av et nytt selskap som skal ta seg av jordrensing på Esval, er et svar fra Esval-ledelsen på utfordringen om Esvals veg videre.

Fem-dobler levetiden

Eriksen har i en av sine redegjørelser pekt på at politikerne i Nes har «vedtatt budsjett og økonomirammer for Miljøparken som viste at Nes kommune som eier fortsatt ønsker en betydelig økonomisk overføring fra driften av Miljøparken».

Det går tydelig fram av rådmannens saksframlegg at Esval, med dagens mottatt av jordmasser, har en levetid på ca. fire år. Da vil deponiet være fullt.

Med rensing av de samme massene, mener Miljøparkens ledelse at man kan rense inntil 80 prosent av massene. Dermed deponeres bare en femtedel av massene, og enkel matematikk sier oss dermed at deponiets levetid blir fem ganger så lang.

Inntektene vil synke

Eriksen og Røisheim la fram sin versjon av saken for formannskapet, og viste altså til en plansje som vi gjengir som ett av bildene til denne saken. De redegjorde for utviklingen av Esval med og uten det nye selskapet.

I tillegg til begrenset levetid, uten et nytt jordrenseanlegg, frykter Esval-ledelsen for at jordmottak på Esval vil falle betydelig om ikke anlegget etableres på Esval. Frykten er at Af og andre etablerer dette anlegget et annet sted, og tar kunder fra Esval.

- Vårt årsvolum for 2016 og -17 er 275 000 tonn jord. dette kan bli redusert med en tredjedel fra andre halvår 2018 om AF etablerer et konkurrerende mottak, pekte Eriksen og Røisheim på.

150 kroner per tonn

Dersom Nes kommune går inn på eiersiden og Nes Miljøpark etableres, overtas dagens jordmottak på Esval av Nes Miljøpark. Esval Miljøpark vil selge tjenester, samt motta utbytte.

Prognosene og budsjettet er lagt opp til en mottakspris på 150 kroner per tonn forurenset masse, og Nes vil ha en eierandel på 15 prosent. Dette mener altså styret i Esval Miljøpark vil gi en gevinst på rundt 6,5 millioner kroner. Det er denne gevinsten rådmannen i Nes er usikker på om er realistisk.

Færre ansatte

Jonny Eriksen peker også på at en utvikling uten et nytt selskap som skal stå for jordrensing nok vil bety en redusering i antall ansatte på Esval.

- Med Nes Miljøpark AS er det sannsynlig at det på sikt vil være behov for å øke antall ansatte som jobber med jord/jordrensing. I motsatt fall vil det bli overtallighet i løpet av fire år på ca. fem personer, konstaterer Jonny Eriksen i sitt notat.

Esval-ledelsens egen utredning (se bilde) viser Esval-utviklingen med og uten Nes Miljøpark.

- Skikkelig utforbakke

- Den røde streken viser at det vil gå skikkelig utforbakke med Esval Miljøpark hvis vi ikke får inn annen virksomhet. Du kan trygt si at vi vil gå fra å kunne levere et betydelig økonomisk bidrag til driften av Nes kommune til å bli en stor utgiftspost, sa Hogne Røisheim til formannskapet.

Han understreket at Nes Miljøpark AS ikke vil være nok til å styrke driften, men vil være en betydelig bidragsyter. Som Raumnes har omtalt tidligere, jobbes det også med et selskap som heter Quantafuel på Esval.