annonse

Ber om et E16-svar

Møte
Møte: Ordførerne Grete Sjøli (Nes) og Knut Hvithammer (Sør-Odal), vil minne samferdselsministeren på at han lovte å komme raskt tilbake med E16-nytt. (Foto: Jan Erik Hæhre)

Nes og Sør-Odal ønsker å gripe livbøya Nye Veier AS har kastet ut. Nå ber de samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om et møte før ferien.

Jan Erik Hæhre

– Vi er presentert for Nye Veiers beregning for E16 gjennom Nes og Sør-Odal, og vi har snakket sammen, både kommuner, partier og næringsliv. Slik vi ser det per i dag, er dette eneste alternativ om vi ønsker ny veg så raskt som mulig, sier Sør-Odals ordfører, Knut Hvithammer.

– Derfor ønsker vi nå å møte samferdselsministeren, og vi skal sende et brev der vi minner ham om at han i januar lovte oss et nytt møte. Men det er neppe grunn til å møtes om han ikke kommer med en avklaring, sier Nes-ordfører Grete Sjøli.

Med andre ord, ordførerne i Nes og Sør-Odal ber samferdselsministeren om et svar.

– I dette ligger det også en aksept av at Nye Veier er der, og vi velger derfor å se på dette som en mulighet, sier Hvithammer.

Har gjort jobben

Han peker videre på at Nye Veier har gjort sin del av jobben. De har sett på E16-prosjektet, og kommet fram med sine vurderinger. Den nordlige traseen anses som for dyr og med for stor negativ samfunnsnytte, mens en veg i sørkorridoren trolig vil ha en positiv samfunnsnytte.

– Derfor sender vi brev til ministeren nå der vi ber om at E16 havner inn i Nye Veiers portefølje, sier Hvithammer.

De to ordførerne tror realistisk start vil kunne være 2021, om det nå blir vedtatt at Nye Veier får dette prosjektet.

Nord-traseen trolig død

– Ligger det også i dette en erkjennelse av at nord-traseen er uaktuell?

– Nye Veier har sagt nei til nord-traseen. Dessuten valgte regjeringen å ta pengene til denne vegen ut av Nasjonal Transportplan, sier Hvithammer, og mener dette er et klart signal om at de ikke vil få ny veg i den nordlige traseen.

De to ordførerne henviser til et møte med samferdselsministeren i januar, der samferdselsministeren lovte å komme raskt tilbake med et svar. I dette møtet var Nye Veier også svært tydelige.

– Da må vi tro at det snart vil skje noe, sier Sjøli, som legger til at begge kommuner sterkt ønsker ny veg. Samtidig sier hun at kommunene ikke kan begynne å diskutere ny trasé før det ligger noe konkret på bordet.

– Vi har en vedtatt trasé, og kan ikke behandle spørsmålet om ny trasé før det ligger noe håndfast fra departementet eller Nye Veier, sier Sjøli.

Kan bli en tøff debatt

Både Sjøli og Hvithammer er forberedt på at en ny trasédebatt kan bli tøff. I Nes blir nok diskusjonen preget av elvemøtet, som er bygdas særpreg.

– I tillegg er vi avhengige av hva planen inneholder av av- og påkjørsler og tilførselsveger, sier Hvithammer. Sammen peker de på at den nye vegen må ta mye av tungtrafikken, som kommer fra Nord-Odal og lenger opp i Hedmark. Blir den gående på dagens veg, vil de kanskje føle de er like langt.

– Vi registrerer også at de lokale regjeringspartiene er ivrige, og det er bra, sier Hvithammer om prosessen.

Grete Sjøli presiserer altså at de ikke kan starte debatten før de har noe håndfast, og det er altså det de ønsker at Solvik-Olsen kommer med nå.

Er planmyndighet

De to ordførerne minner også om at det er de to kommunene som er planmyndighet, og det er i de to kommunene vedtak skal fattes.

– Det er det ikke tvil om. Men om det kommer nytt på bordet, må vi selvsagt snakke sammen og koordinere oss, sier Hvithammer.

– Vi må være åpne, og finne en løsning, sier Sjøli, og understreker med det på nytt at framdrift i vegsaken er svært viktig.

Har ikke gitt opp

Mens mange innbyggere gir inntrykk av at de har mistet troen på at ny veg kommer, understreker Sjøli at hun ikke har gitt opp. Og det kommer hun heller ikke til å gjøre. Det samme gjelder Sør-Odals ordfører.

– Vi kan ikke leve 10-15 år til med dagens E16, sier han.

Hvithammer peker videre på at det er snakk om en nasjonal stamveg, som også treffer folkerike områder inne i Sverige. Han ser ikke bort fra at politikerne i regionen har vært for snille og for beskjedne i argumentasjonen sin.

– I alle NTP’ene påpekes det at vegen er viktig. men det følges ikke opp med midler til utbredelse, sier Hvithammer.

– Ga oss nytt håp

– Januarmøtet ga oss imidlertid et nytt håp, sier Sjøli.

– Vi ønsker å vite om det Nye Veier kom med er løsbart, sier Hvithammer.

De to kommunenes tyngste argument for å få fortgang er samfunnsnytten av vegen. I tillegg til at vegen er viktig også videre utenfor landets grenser.

– De nye regnemodellene viser jo at en ny veg i sør-traseen vil ha god samfunnsnytte, påpeker de to ordførerne.

Nå sender de brev, og håper på et positivt svar fra samferdselsministeren.

janerik@raumnes.no