annonse

Avslår Gremiums søknad om å registrere trossamfunn

Fikk nei
Fikk nei: Frode Smestad (t.v.) og Gremium Misjons Center, her sammen med sin advokat John Christian Elden, fikk avslag på sin søknad om å registrere sitt trossamfunn. (Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet)

Gremium har etablert trossamfunnet Gremium Misjons Center Oslo, og de har søkt om Fylkesmannens godkjennelse. Søknaden er avslått.

Thomas Frigård

Haga

- Vi kan ikke se at Gremium oppfyller vilkårene for å være et trossamfunn, skriver Fylkesmannen i sitt avslag på å få registrert et trossamfunn.

Det hellige tallet sju

Kommunen mener motorsykkelklubben Gremiums bruk av bedehuset på Haga er i strid med gjeldende reguleringsplan og klubben har fått pålegg om at bruken av huset må opphøre samt vedtak om tvangsmulkt. For å oppfylle reguleringsvilkårene på de premissene kommunen legger opp til har Gremium svart med å registrere trossamfunnet Gremium Misjons Center Oslo i Brønnøysundregistrene og de har søkt Fylkesmannen om å få trossamfunnet godkjent.

- Vi tror på den hellige kraften rundt tallet sju, og vi mener at dette er en samlende kraft av mange mennesker, har talsperson i Gremium, Johan Amundsen, tidligere uttalt til Raumnes.

Viser til departementet

Fylkesmannen har behandlet søknaden fra misjonssenteret på Haga, og Fylkesmannen viser til at ifølge trossamfunsloven har alle rett til å drive religiøs virksomhet alene eller sammen med andre. Ifølge loven må etableringen av trossamfunn imidlertid ikke stride mot rett og moral. Fylkesmannen viser til at Kulturdepartementet har lagt en definisjon på religion til grunn for sine avgjørelser om trossamfunn skal godkjennes eller ikke.

- En bestemt holdning til den makt eller de makter som individer eller grupper anser for å bestemme over deres liv og skjebne. Det bør videre finnes enkelte religiøse grunnbegreper som for eksempel det hellige, åpenbaring, under, synd og offer, har Kulturdepartementet skrevet.

- Ikke religiøs tro

Ut ifra Kulturdepartementets definisjon av religion kan ikke Fylkesmannen se at det er grunnlag til å registrere Gremium som et religiøst samfunn i henhold til trossamfunnsloven.

- De driver ikke religiøs virksomhet, religiøs tro, det vil si troen på en Gud eller en kraft utenfor mennesket selv, skriver Fylkesmannen i avslaget.

Raumnes har ikke fått tak i talspersoner i Gremium, og deres advokat, John Christian Elden, uttaler at han ikke kjenner til vedtaket fra Fylkesmannen. Ifølge dagbladet.no har imidlertid Gremium planer om å klage avslaget inn for Kulturdepartementet.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.