annonse

Antall avviksmeldinger har doblet seg, men det er ingen problemer mellom de ansatte

Doblet seg
Doblet seg: På de siste to årene har avviksmeldinger på sykehjemmet doblet seg. Men nesten ingen av avvikene dreier seg om personalproblematikk. (Foto: Thomas Frigård)
Bevissthet
Bevissthet: Stedfortredende for virksomhetsleder, Grethe Moursund, tror økningen av avviksmeldinger dreier seg om økt bevissthet blant de ansatte til å skrive avvik. (Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen)

Antall avvik på sykehjemmet har doblet seg de siste to årene. Over 80 prosent av HMS-avvikene dreier seg om utagerende pasienter.

Thomas Frigård

– En stor del av avvikene skyldes urolige pasienter med en del utagerende atferd. Dette skyldes sykdom, og er ofte vanskelig å hindre helt, står det i avviksrapporten til kommunen.

Alle avvik er lukket

Raumnes har bedt om innsyn i samtlige HMS- og pasientavvik på Nes sykehjem i 2016 og 2017, og oversikten kommunen har utarbeidet viser at det til sammen er registrert 70 avviksmeldinger for de nevnte årene. Bare 13 av avviksmeldingene dreier seg om bemanningen, personellet, arbeidsmateriell eller andre forhold direkte relatert til de ansatte. Over 80 prosent av avvikene dreier seg om utagering fra pasientene mot de ansatte. Under årsak for hvilke avvik og varsler institusjonstjenesten har mottatt i 2016 står følgende å lese:

– Alene i utageringssituasjon, stress. Alle avvik er tatt hånd om og lukket.

En del av hverdagen

I 2017 vises det til at de er tre avvik som fortsatt ikke er lukket, og det dreier seg om telefoni, renhold på KAD-avdelingen i romjula og det siste dreier seg om låserutiner. Halvparten av de 70 avviksmeldingene dreier seg om at pasienter har slått eller sparket en av pleierne eller en annen ansatt. Dette er en del av hverdagen til de ansatte i institusjonstjenesten.

– Det er særlig på en avdeling vi opplever utagering, men dette er en del av hverdagen vår. Det viktige er at de ansatte blir skolert til å beherske slike situasjoner. De ansatte på skjermet har fått god skolering, men på de andre avdelingene tror jeg man bør øke skoleringen, sier Gullaug Bråstøyl. Hun representerer Fagforbundet som omfatter alt av helsefagarbeidere og assistenter.

– Hvordan opplever du at disse avvikene påvirker de ansatte i denne tjenesten?

– Utagerende atferd er en del av denne jobben, og jeg opplever ikke at noen er engstelig for å reise på jobb. Mye handler som nevnt om skolering, og jo mer skolert man er jo mer trygg er man på å gå inn i slike situasjoner. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å skolere, sier Bråstøyl.

I 2016 publiserte Raumnes en tilsvarende sak om avviksmeldinger for 2014 og 2015. For disse to årene var det registrert til sammen 32 avviksmeldinger, og 23 av dem omhandlet utagerende pasienter.

– Det er brutalt å si det, men det er slike ting man må leve med i denne jobben. Jeg synes det er bra at også denne delen av arbeidet blir synliggjort, sa ordfører Grete Sjøli i 2016. Hun har tidligere arbeidet i miljøarbeidertjenesten.

Har doblet seg

Dette betyr imidlertid at omfanget av avviksmeldinger har mer enn doblet seg de siste to årene.

– Hva er årsaken til at avviksmeldingene har doblet seg?

– Vi har fått en større bevissthet blant de ansatte om at man skal skrive avvik. Dette er en del av vår kvalitetssikring, slik at vi får fram de sakene som eventuelt ikke fungerer godt nok. Utagering og trusler er noe vi må regne med i dette arbeidet, men det er viktig å synliggjøre dette for å forebygge, og for å trygge de ansatte til å stå i slike situasjoner på en best mulig måte, sier avdelingsleder og stedfortreder for virksomhetsleder, Grethe Moursund.

– Det er få HMS-avvik mellom de ansatte?

– Hvis ansatte reagerer på andre ansatte tar de ofte dette opp med lederen sin, og kanskje ikke nødvendigvis definerer dette som avvik, sier Moursund.

thomas@raumnes.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.