annonse

Ansatte i rus og psykiatri varsler om et faretruende høyt frustrasjonsnivå

Stor frustrasjon
Stor frustrasjon: De ansatte i avdeling for psykiatri og rus beskriver frustrasjonen blant de ansatte som faretruende høyt. (Foto: Thomas Frigård)
Alvorlig
Alvorlig: Hovedverneombud Kjersti Aanrud Dalen mener at tilsynet avdekker flere graverende avvik. (Foto: Thomas Frigård)

Et tilsyn i virksomhet for psykisk helse og avhengighet avdekker en rekke utfordringer. Frustrasjonen blant de ansatte beskrives som faretruende høyt.

Thomas Frigård

Årnes

- Det har vært viktig for de ansatte å få fram at de opplever at frustrasjonsnivået i avdelingen er faretruende høyt og at de ansatte er slitne. Det fryktes for at sykefraværet kan bli høyt om det ikke snart kommer forbedringer, heter det i tilsynet Arbeidstilsynet har gjennomført i kommunens psykiatri-virksomhet i Leirvegen på Årnes.

- Graverende avvik

Arbeidstilsynet har varslet kommunen om fem pålegg. I tilsynet kommer det fram at de ansatte opplever manglende risikovurdering med hensyn til vold og trusler, ingen rutiner relatert til vold- og trusselproblematikk, mye alenetid, manglende samsvar mellom arbeidsoppgaver og bemanning, lite struktur og mye ad hoc-løsninger, manglende opplæring i bruk av avvikssystem og lite egnede arbeidslokaler.

- Jeg synes det er en del graverende avvik i denne rapporten. Det er bra at vi har fått et tilsyn som avdekker dette, slik at vi kan gjøre de endringene som kreves. Vi må få lukket disse avvikene så raskt som mulig, sier hovedverneombud i Nes kommune, Kjersti Aanrud Dalen.

- Alvorlige avvik

En vesentlig del av arbeidet i denne avdelingen er at de ansatte reiser på hjemmebesøk hos klientene innen psykisk helse og rus. Tilsynet avdekker at det ikke er noen risikovurdering med hensyn til vold og trusler, ei heller rutiner relatert til vold- og trusselproblematikk. Dette er et overraskende avvik, slik hovedverneombudet ser det.

- Med tanke på hvilke brukere denne virksomheten har synes jeg dette er et overraskende og et alvorlig avvik, sier Aanrud Dalen.

Ikke hørt om frustrasjonen

- Tilsynet viser til et faretruende frustrasjonsnivå blant de ansatte. Kjente du til dette fra før?

- Nei, dette har jeg ikke hørt noe om, og jeg var litt overrasket da jeg leste rapporten. Mitt inntrykk var at forholdene ved avdelingen har vært bra, sier Dalen.

Skal lukke avvikene

Virksomhetsleder Geir-Espen Rudolfsen har ferie, men fagansvarlig ved virksomhet for psykiatri og rus, Inger Lill Grøtte, kan fortelle at tilsynsrapporten tas alvorlig.

- Vi tar tilsynsrapporten alvorlig og vi skal jobbe med å lukke de varslede avvikene, sier Grøtte.

Ingen varsel om dette

Hun viser til at virksomheten skal se grundigere på tilsynsrapporten, som er datert 29. juni, og at de skal gjennomføre et fellesmøte om tilsynet i midten av august.

- Det vises til at frustrasjonsnivået i avdelingen er faretruende høyt, og at det er fare for høyt sykefravær?

- Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsene av frustrasjonsnivået i avdelingen, sier Grøtte.

- Vi det si at dere ikke har mottatt noen varsel om frustrasjonen tidligere?

- Et slikt varsel har vi ikke fått, sier Grøtte.