annonse

160 000 til istandsetting av mølla

Får penger
Får penger: Fortidsminneforeningen har gitt 160 000 kroner til istandsetting av Auli mølle. (Foto: Arkiv)
Gammelt fengsel
Gammelt fengsel: Raumnes skrev om planene for uthuset ved Misjonshuset Årnes gård 26. april.
Undervisning i fjøset
Undervisning i fjøset: 5. juni skrev Raumnes om istandsettingen av det gamle teglsteinsfjøset på Huser gård.

Tre prosjekter i Nes har fått støtte av Fortidsminneforeningens støtteordning Kulturminner for alle.

Lisbet Bekkeli Amundsen

Omlegging av tak, utbedring av fundament, montering av takrenner og drenering rundt bygningen er oppgaver som står på planen for Auli mølle. I forbindelse med istandsettingen vil Akershus bygningsvernsenter holde kurs som skal følge arbeidet som skal gjøres. Kompetanseoverføring og formidling av gamle håndverksteknikker er nemlig et av kriteriene for å motta støtte fra Fortidsminneforeningens støtteordning Kulturminner for alle.

Fjøs og fengsel

Raumnes har tidligere skrevet om at teglsteinsfjøset på Huser gård og uthuset ved Misjonshuset Årnes gård skal settes i stand. Begge disse har fått midler fra Kulturminner for alle-potten og har mottatt henholdsvis 150 000 og 210 000 kroner. I forrige uke fulgte elever ved byggfaglinja ved Eidsvoll videregående skole arbeidet med legging av gulv i det gamle teglsteinsfjøset på Huser i Fenstad. Istandsettingen av uthuset ved Årnes gård skal følges av byggfagelever ved Nes videregående skole fra start til slutt. Uthuset ble bygget i 1926 som del av lensmannsgården, og under krigen sonet både russiske krigsfanger og norske motstandsmenn her. I tillegg til disse prosjektene er det altså gitt 160 000 kroner til istandsetting av Auli mølle.

Unikt miljø

– Auli utgjør et unikt miljø i kulturlandskapet i skillet mellom jordbruksbygda og skogbygda. Til anlegget hører også møllebolig, uthus og stall for hester. Mølla drives av en vannturbin som også driver et kraftverk. Mølla er sammenbygd med en korntørke. Mølla, korntørka og stallen er fra rundt 1910, men det har vært mølledrift på stedet siden 1600-tallet, heter det på Fortidsminneforeningens hjemmeside.

Mølla er åpen for publikum på forespørsel. Nes kunstforening har gjennom flere år arrangert utstillinger i mølla.

Auli mølle er privat eid, men i 1994 ble det inngått leieavtale med Nes kommune. Ambisjonen var å drive mølla som et museum som en del av Nes samlinger. I 2005 inngikk Nes kommune avtale med Akershus fylkesmuseum (MiA) om daglig drift og forvaltning av Nes samlinger.

lisbet@raumnes.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.