Nyheter

Unik pris til Østgård Skole

I vår har ungene på Østgård skole vært med på å rydde et kulturminne. Det ble de belønnet for med en pris fra Norsk Kulturminnefond.

Kunst på stabburet

Lokale Kari Brovold Hagen og eidsvollingen Erik Scott Johannessen åpner søndag en utstilling i stabburs- galleriet på Huser gård.

Fylkesmannen opphevet kommunens avslag

Tre ganger har kommunen avslått planer for utvikling av Sentrumsgården. Fylkesmannen mener at kommunen ikke har hjemmel til å avslå planene, og avslaget er opphevet.

Nå er beredskapsplassen åpnet

På toppen, mellom den eldste og nyeste delen av Aulifeltet, er det nå åpnet en beredskapsplass. Her kan nødetatene lande sine helikoptre.