Nyheter

Sa ja til jordrenseanlegg

Ap slipper private markedskrefter til i kjernevirksomheten på Esval, Frp advarte mot storkapitalen, og rådmannen tapte så det sang. Nå blir det jordrenseanlegg på Esval.

Heftigere regnflommer og mindre vårflommer

Forskning viser at klimaendringer vil føre til endringer i framtidige flommer. Det er ventet at ekstremnedbør og regnflommer vil øke, mens flommer som følge av snøsmelting i de store vassdragene vil avta.

- Vi har helt klart mistet kontrollen

Nes-politikerne er oppgitte over den kraftige utgiftsøkningen til brann- og redningsvesenet. Det skjer uten at politikerne har innsikt i selskapets drift.

Turkartet oppdateres og digitaliseres

For ti år siden fikk tur- og friluftsglade nesbuer et nytt kart over turstier i bygda. Nye stier og turveger har kommet til, og nå oppdateres og digitaliseres kartet.