Raumnes

Meninger

«Vi er heldige i at Vorma og Glomma ikke kom samtidig»

«Vi er heldige i at Vorma og Glomma ikke kom samtidig»

«En stor takk til alle som har bidratt gjennom helgen til å begrense skadene fra elva», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Hele gården står under vann

Når vannets krefter raser gjennom Funnefossen, er det med stor spenning å følge med nedover langs Glomma for å se hvor stor flommen blir, og ikke minst hvor store ødeleggelser vannet vil føre med seg. Uten å marginalisere de som har opplevd at årets flom har gjort skader på eiendeler og eiendom, har Nes i år kommet relativt godt ut av vårflommen.

Lenger opp i Glomma har flere måtte evakuere, både hus og hytter har vært oversvømt av vann. Veier har vært sperret og tømmerterminalen i Kongsvinger måtte stenge. I Hov bofellesskap i Kongsvinger måtte eldre beboere evakueres da flomvannet sto ved portene til innkjøringen. Fra Nes har vi sett bilder fra Frognerstrand camping, der campingvogner står langt ute i elva og jernbaneundergangen på Årnes har måttet fylles opp for at bilistene skulle komme gjennom. I tillegg er åkre blitt stående under vann og ved Årnes brygge trakk det kloakk inn i kjelleren. Likevel må vi kunne si at det kunne gått langt verre med nesbuene under årets flom. 

En stor takk til alle som har bidratt.

Kanskje har det vært heldig i år at flommen i Gudbrandsdalen og Østerdalen ikke har kommet samtidig. Flomtoppen i Glomma er nå allerede passert Nes, mens flomtoppen i Mjøsa er ventet å komme nærmere helga. Hadde både Glomma og Vorma kommet i full fart samtidig, ville situasjonen vært annerledes i Nes.

Se video fra flommen

Gjennom helgen er det mange som har stått på sent og tidlig for å begrense skadene. Alle som har stått på, fortjener en takk fra alle oss andre. Enten det er snakk om å begrense skadene ved Frognerstrand camping, eller å fylle på grus ved jernbaneundergangen slik at alle som skal til og fra Årnes kommer seg fram, eller bidrag andre steder.

En stor takk til alle som har bidratt.