annonse

Selvmord

selvmord
selvmord: Trond Erik Teigen valgte å avslutte livet fordi smertene ble for tunge å bære. Det er prinsippielt viktig å sette fokus på dette, skriver Raumnes.

«For Trond ble helsevesenet et falskt håp som endte med å sende ham som en kasteball gjennom systemet helt til håpet og troen på forandring var slokket», skriver Raumnes i denne lederartikkelen.

«Selvmord skal som hovedregel ikke omtales». Slik lød en av paragrafene i pressens Vær Varsom-plakat for inntil få år siden. Heldigvis er stigma knyttet til selvmord blitt langt mindre de siste årene, men fortsatt er det vanskelig å snakke om at noen blant oss frivillig velger å forlate livet. Tildels er dette med god grunn, for vi ønsker absolutt ikke et samfunn der selvmord blir sett på som en akseptert og foretrukket måte å møte vanskelige tider i livet. Nettopp derfor er assistert selvmord og aktiv dødshjelp fortsatt forbudt i Norge. Ingen skal føle at de er «til bry» for samfunnet, og at døden er samfunnets foretrukne vei.

Når Raumnes da likevel velger å bruke seks sider i avisen forrige lørdag, er det fordi vi heier på livet og fordi vi mener samfunnet må ta vare på, og strekke ut en ekstra hånd til alle som synes livsbøren blir for tung å bære. For Trond Erik Teigen var ikke døden et ønsket valg, men det ble en utvei etter at håpet sloknet.

I Norge har vi bygget opp et godt og bredt helsevesen som skal hjelpe innbyggerne når helsa på en eller annen måte svikter. For Trond ble helsevesenet et falskt håp som endte med å sende ham som en kasteball gjennom systemet helt til håpet og troen på forandring var slokket. Det er viktig at helsevesenet møter disse personene og gruppene som opplever å ikke bli hørt. Alternativet for mange blir å oppsøke kostbar alternativ medisin der skillene mellom det spekulative og det som fungerer er delvis visket bort.

En av journalistikkens grunnregler er å ikke skrive om saker som er for tett på journalisten privat. I denne saken har vi valgt en annen vei. Nettopp at Trond var fetteren til journalist Thomas Frigård ga oss mulighet til å komme tettere på historien, samtidig var det viktig for oss å være åpen slik at ingen leser er i tvil om deres forhold. Det førte til en sterk historie som på nett har vært en av de mest leste sakene det siste året.